Miloslav Cváček, majitel a generální ředitel skupiny ISMM,  říká:

Součástí rozšíření skupiny o další společnost a výrobní závod ISMM & TESO s. r. o. byl i nákup areálu, jehož jedna část bude sloužit jako doposud výrobě schodišťových ramen a výrobků z umělého kamene Teraco a druhá prvovýrobě pro skupinu ISMM. Ta nyní obsahuje  pět výrobních závodů v Moravskoslezském kraji. „Cílem bylo využít blízkosti vhodného areálu pro rozvoj firmy, areál leží na okraji Jistebníku, v poli, jeho rozvoj nepředstavuje žádné riziko pro občany. Areál využijeme pro vybudování Závodu 01 prvovýroba, kde budou soustředěny všechny technologie potřebné pro prvovýrobu, což je vlastně výroba komponentů, včetně jejich případného jednoduchého opracování, jako je vyvrtání děr, vytvoření přesných otvorů nebo závitů do výpalků. Tyto výrobky se pak budou distribuovat do dalších závodů skupiny, která nyní zahrnuje pět společností s 350 zaměstnanci a její součástí je i známý hotel Gong ve Štramberku,“ seznamuje nás s novinkami ve firmě její majitel a generální ředitel Miloslav Cváček.

Procházíme stávající halou, ve které momentálně probíhá vnitřní rekonstrukce a bude zde umístěno nové technologické vybavení – nový vláknový laser Fiber s výkonem 6 kW, který řeže materiál o tloušťce až 25 mm, přesunuty zde budou dva ohraňovací lisy a starý laser ze stávajícího závodu v Jistebníku. Závod 01 by měl být plně v provozu v polovině roku 2019. „Nyní shromažďujeme veškerá povolení nutná k celkové rekonstrukci objektu, kde bude asi 30 zaměstnanců, někteří budou převedeni ze starého závodu a budou přibráni i noví. Od nového závodu si slibujeme zefektivnění činnosti skupiny, chceme, aby se oddělila prvovýroba a finální výroba, tedy svařování a obrábění po svařování,“ naznačí Miloslav Cváček vývoj firmy. 

Uplatnění pro další projekt

Mezi cíle skupiny ISMM pro rok 2018 patří vedle optimalizace výrobních procesů, zvýšení produktivity práce, vnitřní efektivity také zvyšování ziskovosti projektů jejich selekcí a důsledným controllingem. A v neposlední řadě i aplikace strategie založené na prioritách stěžejních zákazníků. „V rámci naší strategie se zaměřujeme na 5 top zákazníků, kterými jsou velké nadnárodní společnosti z Dánska, Německa a Rakouska z oblasti zemědělské výroby a jeřábové techniky, pro které jsme jeden z klíčových dodavatelů z ČR. Spolupráci s nimi posilujeme a rozvíjíme, máme další projekty, kde najde naše nová technologie uplatnění,“ pokračoval Miloslav Cváček. Skupina ISMM chce v návaznosti na pozitivní vývoj zakázek v příštím roce přijmout asi 50 zaměstnanců. V souvislosti s tím, jak firmy o nové zaměstnance doslova bojují, to může být docela těžký úkol. ISMM proto spolupracuje se středními školami a učilištěm ve Studénce a Frýdku-Místku, ve svých závodech organizuje odbornou praxi a studenti dostanou nabídku pracovat v některém ze závodů ISMM. Mezi výhody rozhodně patří blízkost bydliště, dobré platové podmínky, a především skutečnost, že jde o zavedenou firmu, kterou studenti znají. 

Zdroj: zadavatel inzerce

Miloslav Cváček, majitel společnosti ISMM.

Minimálně dvacítka

„Obecně lze říci, že v naší skupině je nízká míra fluktuace, a to jak mezi zaměstnanci, tak i managementem. Nově jsem nyní zavedl, že nástupní plat pro nejjednodušší dělnické pozice bude po zkušební době 20 tisíc korun, což je zhruba o 25 procent více, než činí minimální mzda v ČR. Průměrná mzda v ISMM je nad úrovní průměrné mzdy v Moravskoslezském kraji. Chceme stabilní tým spokojených zaměstnanců, i když je mi jasné, že všem se vždy nezavděčím. Ale mohou ode mne vždy čekat férovost, dodržování nastavených pravidel a podmínek. Své zaměstnance si dokážeme udržet, neodcházejí. I proto, že jsou dobře zaplaceni.“

Skupině ISMM se daří, je dobře hodnocena bankami, úspěšně prochází ratingy, byla mezi nominovanými v soutěži na lídra kraje za rok 2017. Také ekonomické ukazatele pro letošní rok budou zhruba 15 až 20 procent vyšší než loni. Miloslav Cváček však není z těch, kteří se spokojí s dosaženým, to se k němu prostě nehodí. Myslí na další rozvoj skupiny, především v oblasti efektivity výroby. Proto se rozhodl pro implementaci lean managementu – způsobu řízení výroby s optimalizací výrobních procesů, odstranění prostojů, minimalizací plýtvání aj. A s vervou o tom vypráví. „Vnímám úroveň konkurence, ale i našich zákazníků, kteří tímto procesem prošli už před 10 lety. Do konce roku chceme dokončit jeho pilotáž, nadefinovat strukturu, charakter opatření a ve všech provozech i závodech bychom chtěli tuto novinku zavést do poloviny nebo konce příštího roku. Zaměstnanci samozřejmě vědí, co to obnáší, zástupci poradenské firmy s nimi vše probrali, hovořil jsem s nimi detailně i já.“ 

Evropská úroveň skupiny ISMM především 

Výsledkem bude, že ISMM bude srovnatelná se svými špičkovými zákazníky po stránce výrobní činnosti, ve kvalitě řízení, organizaci i v oblasti celkového dojmu z vnitřního prostředí společnosti a sociálním programem pro zaměstnance. Nedílnou součástí budování firemní kultury je i rozvoj komunikace na sociálních sítích, zejména facebooku. Podle slov majitele ISMM je nutné dělat tyto zásahy v době ekonomické konjunktury, správný okamžik na racionalizační a úsporná opatření je tedy právě nyní.

A plány do budoucna? „Jsem otevřen věcem, které přináší život. Tedy například i další akvizici společnosti i z jiných oborů. Ale vždy to musí být ku prospěchu skupiny ISMM. Takže se nebráním například spojení s firmou, která vyrábí finální produkt, ale neumí ho obchodovat, chybí jí finanční kapitál atd. Tam vidím naši další příležitost,“ zakončuje Miloslav Cváček.