„Rozšířením výrobní kapacity vytvoříme základ pro další růst a posílíme naši konkurenceschopnost". Výstavba nového objektu nám umožní zlepšit výrobní procesy, vytvořit moderní pracovní podmínky a při současných 90 zaměstnancích zvýšit počet pracovních míst“, říká ředitel a majitel firmy Arndt Fuhrmann. Tento investiční záměr je důležitým základním kamenem pro trvale udržitelný rozvoj podniku, který v letošním roce oslavil čtyřicáté výročí svého trvání.

Foto: M. Dlabík                                                                                                                                                              Foto: M. Dlabík

„Tento ambiciózní stavební projekt a investice s ním spojené jsou jasným důkazem důvěry v potenciál našeho regionu“, neskrývá svou radost Michal Dlábik, prokurista a vedoucí závodu. „Rozšířením čistého provozu z dnešních 350 na 1.000 m² se dosavadní výrobní plocha téměř ztrojnásobí. Při plánování i realizaci projektu jsme se od samého počátku zaměřili na efektivitu pracovních procesů a maximální kvalitu našich výrobků. V rámci reorganizace jsme nově definovali veškeré procesy a vybudovali promyšlenou infrastrukturu.“

Stavební projekt, na jehož realizaci se podílí místní stavební firmy, postupuje vpřed mílovými kroky. Generálním dodavatelem je stavební společnost BAU-STAV sídlící rovněž v regionu. Jak příhodné, že slavnostní dokončení hrubé stavby dne 25. dubna připadlo právě na jubilejní rok založení společnosti Fuhrmann! Do konce roku 2018 by měla být současná výroba přestěhována do nových prostor a plně uvedena do provozu.

Zleva: Ing. Petr Janura - starosta Habartova, Michal Dlábik - Fuhrmann Medical s.r.o. - prokurista, Arndt Fuhrmann - Fuhrmann Medical s.r.o. - majitel, Martin Mašek - INSCAN - technický dozor, Vít Palivec - Baustav - náměstek ředitele
Zleva: Ing. Petr Janura - starosta Habartova, Michal Dlábik - Fuhrmann Medical s.r.o. - prokurista, Arndt Fuhrmann - Fuhrmann Medical s.r.o. - majitel, Martin Mašek - INSCAN - technický dozor, Vít Palivec - Baustav - náměstek ředitele


Společnost Fuhrmann GmbH zahájila výrobu v Habartově v roce 1994 a od té doby závod postupně buduje a rozšiřuje. Další informace o firmě Fuhrmann, stavebním projektu a historii společnosti naleznete na www.fuhrmann.de/jubilaeum.

O společnosti Fuhrmann:

Od svého založení v roce 1978 Fuhrmann vyrábí, kompletuje a prodává zdravotnické prostředky a služby. Středně velký rodinný podnik, který již přešel do rukou druhé generace, zaměstnává více než 180 zaměstnanců ve třech výrobních závodech se sídlem v Německu a České republice. Sortiment zahrnuje zdravotnické prostředky, standardní a individuální operační a ošetřovatelské soupravy, obvazový materiál a sterilní jednorázové nástroje. V rámci podpory nabízí Fuhrmann jakožto systémový partner svým zákazníkům – klinikám, nákupním sdružením, ambulancím a jiným zdravotnickým zařízením - efektivní řešení k zajištění co možná nejlepší zdravotnické péče pro pacienty.