Podle statistik má jednu ze tří typů invalidity v Česku přiznanou přes 400 tisíc lidí. Každý rok pak třicet tisíc lidí řady invalidů rozšíří.

Je zřejmé, že dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav přináší významný zásah do života nejen pro samotného člověka, ale i pro jeho okolí. Důsledky invalidity obvykle přecházejí do několika rovin, zejména sociálních, ale také materiálních.

Z čistě finančního hlediska invalidita znamená především výrazný propad příjmů, ale také velmi významné mimořádné náklady spojené s léčením.

Na základě přiznání jednoho ze tří stupňů invalidity sice vzniká dotyčnému nárok na tzv. „invalidní důchod". Je ale faktem, že samotné přiznání tohoto sociálního příspěvku je poměrně složitý proces, který trvá až jeden rok a pozitivní výsledek není samozřejmostí.

„Obecně vzato také platí: čím více jste vydělávali, tím nižší náhradový poměr od státu získáváte a tím více peněz vám bude chybět. Ke konci roku 2014 činil průměrný invalidní důchod třetího stupně 10 262 Kč, druhého 6 662 Kč a prvního 5 911 Kč", říká Zdeněk Kartous, produktový manažer společnosti Britanika ze skupiny RENOMIA, největšího pojišťovacího makléře na trhu.

Řešením, jak se alespoň co nejlépe připravit na zhoršenou životní situaci je dobré pojištění. Při jeho sjednávání byste měli myslet na těchto sedm pravidel:

  1. Především se důkladně ptejte, zda Vaše pojistná smlouva vůbec obsahuje krytí tohoto rizika. Jedná se o nejdůležitější stavební kámen pro každé životní pojištění, proto ji má každá životní pojišťovna ve své nabídce.
  2. Pojištění pro případ invalidity si nastavte z důvodu úrazu i nemoci. Invalidita z důvodu úrazu nastává pouze v 5 % případů!
  3. U pojištění invalidity si zvolte minimálně invaliditu 2. a 3. stupně. Je celkem pravděpodobné, že v případě invalidity 1. stupně je člověk schopen si určitý typ práce najít a finančně se zajistit. V případě 2. a 3. stupně se již jedná o vážné následky a je již velmi složité vykonávat jakýkoli druh pracovní činnosti.
  4. Nastavte si takovou pojistnou částku, která by v případě pojistné události udržela Váš finanční standard na takové výši, na jakou jste byli zvyklí. Pojistná částka by měla pokrýt Vaše stávající dluhy (zajištěné i nezajištěné úvěry) i rozdíl mezi nezbytnými výdaji a odhadnutým invalidním důchodem, a to až do důchodového věku. Pro obě tyto situace lze nastavit tzv. klesající pojistnou částku, která je elegantním řešením pro tyto situace a kterou dnes již většina pojišťoven nabízí.
  5. Myslete i na to, že v případě pojistné události je zapotřebí pokrýt i jednorázové náklady, které s novou situací vzniknou a které Vám pomohou se s ní lépe vypořádat (hospitalizace, náklady na úpravu bydlení, pomůcky atp.).
  6. Neplaťte drahé pojistné. S ohledem na výši rizika je pojištění invalidity dostupnou záležitostí. Avšak i zde buďte obezřetní a porovnejte si ceny více pojišťoven. Možná budete překvapeni, jaké rozdíly zde uvidíte.
  7. Nebuďte na to sami! Poraďte se o ideálním řešení a nastavení pojištění invalidity s odborníkem.