Na jaké pozici jste ve firmě začínal?

Mou startovní pozicí byl plánovač ve výrobě, následně jsem působil jako mistr strojírenské výroby, vedoucí provozu a nyní jsem vedoucím výroby. Měl jsem tedy možnost vidět, jak se firma rozvíjí, a já rostl s ní. Musím říct, že za ta léta jsme ve firmě udělali obrovský pokrok.

Čím byste nalákal případné nové kolegy?

Vyrábíme produkty s vysokou přidanou hodnotou, čímž se lišíme od montoven, výrobních linek v automobilovém průmyslu. Nejen díky tomu jsme silným a stabilním zaměstnavatelem. V našich výrobcích se spojují moderní technologie s ruční prací a poctivým řemeslem. Je to smysluplná práce, která vyžaduje kvalifikovaný personál a velký důraz na kvalitu, na jejímž konci je spokojený zákazník. Zde mohu zmínit společnosti jako Shell, Gassum, nebo Evropskou kosmickou agenturu (ESA) využívající kosmodrom ve městě Kourou (Guyana), pro kterou jsme dodávali zásobníky na palivo (vodík) pro nosné rakety, ale také třeba CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum), kam jsme dodávali rovněž zásobníky na vodík.

Co je jednou z hlavních částí výrobního procesu?

Především svařování. Proto je velkou výhodou, že máme vlastní svářecí školu, kde jsme schopni naučit zaměstnance svařovat různými metodami. Možnost růstu však neplatí jen pro tuto oblast. Zakládáme si na rozvoji našich pracovníků, a nabízíme tak možnost vzdělávání prostřednictvím kurzů, seminářů, školení a není vůbec výjimkou, že zaměstnanec začínající jako dělník, zastává manažerský post. Snažíme se dát každému možnost realizace tam, kde se cítí nejlépe. Hovoříme se zaměstnanci o tom, co je baví, jaké jsou jejich silné stránky a podle toho jim nabízíme pracovní pozici. Při výběru nových zaměstnanců nedbáme jen na jejich dosavadní zkušenosti, nebo vzdělání, ale velký důraz klademe hlavně na osobnost a charakterové vlastnosti. Zajímá nás, jaké vyznává hodnoty, co je pro něho důležité, jaké má ambice. Důležitější než vzdělání nebo zkušenosti a dovednosti jsou pro nás chuť pracovat, být spolehlivý a férový. To je jedna z věcí, které si vážím na svých podřízených – ochota, zodpovědnost, spolehlivost.

Na jakých hodnotách si firma zakládá?

Lidský přístup a férové jednání jsou ve Feroxu velmi silně zakořeněny. Jsme inovativní firma, ve které zaměstnanci mohou využít svůj potenciál a zkušenosti, mohou přicházet s novými řešeními a podílet se na vývoji a výrobě nových produktů. Zásadní pro zdolávání náročných úkolů je spolupráce. Proto ve firmě budujeme kulturu otevřené komunikace a opíráme se o firemní hodnoty. Našich sedm firemních hodnot je orámováno dvěma hlavními, kterými jsou INTEGRITA a DŮVĚRA. Vždy je co zlepšovat, ale věřím, že jsme i v této oblasti udělali velký pokrok a že jdeme správným směrem.

Chart Ferox také vrací část zisku zpět do firmy, můžete být konkrétní?

To, že se nám daří i ekonomicky, nám umožňuje investovat desítky milionů do obnovy firmy. Investujeme jak do moderních strojů a vybavení, potřebného k výrobě našich produktů, tak ale i do budov a prostředí sloužící našim zaměstnancům a zlepšujeme tak pracovní podmínky. Jako jednu z nejdůležitějších oblastí vnímáme bezpečnost. Proto používáme nejlepší ochranné pomůcky a vybavení, systematicky pracujeme na vyhledávání a odstraňování rizik, přispíváme zaměstnancům například na nákup v lékárnách, nebo na různé formy relaxace, jako jsou třeba masáže, Wellness pobyty aj. Prostě investujeme do lidí, a to se vždy vyplatí.

Myslím, že my, zaměstnanci Feroxu, máme být na co hrdí!

Chart Ferox a.s. v Děčíně je silná stabilní firma, která se stále rozvíjí. Stále přijímá zaměstnance do výroby i kanceláří. „Mohou se zde plně realizovat zaměstnanci nejrůznějších profesí. Kdo má chuť realizovat své nápady a pracovat na zajímavých projektech, je v Chart Feroxu vřele vítán. Naše personalistky i vedoucí se individuálně věnují každému zájemci o práci. Ve firmě jsou vítány i ženy. Na pozicích svářeč a konstruktér/ka si nové zaměstnankyně a zaměstnance sami proškolíme," uvedla personální ředitelka firmy Hana Hanušová.

 

Chart Ferox a.s. nabízí nadstandardní benefity:

•       Příspěvek na penzijní připojištění

•       Práce na zajímavých projektech

•       Široký program firemního vzdělávání

•       Možnost profesního a kariérního růstu

•       Příspěvek na stravování, jídelna v areálu firmy

•       Sportovní a společenské akce

•       Týden dovolené navíc

•       Kolektivní sporty pro zaměstnance

•       Zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance a jejich rodiny aj.

 

Společnost Chart Ferox, a.s., je celosvětově uznávaným výrobcem a dodavatelem kryogenních zařízení a systémů na skladování, dopravu a distribuci zkapalněných technických plynů, CO2 a uhlovodíků, zejména zkapalněného zemního plynu (LNG). Firma má téměř osmdesátiletou tradici v oblasti strojírenství.

Chart Ferox, a.s. se sídlem v Děčíně je součástí koncernu Chart Industries, Inc., s celosvětovým pokrytím a pobočkami v USA, Číně, Austrálii, Velké Británii a Německu.

 

Personální oddělení:

tel.: 412 507 555, e-mail: jobs-ferox@chartindustries.com

http://www.chart-ferox.cz/