Netradiční taneční show 5 tanečních trojic bude vysílat Česká televize 24. 11. od 20 hodin na programu ČT1. Pořadem diváky tradičně provede Tereza Kostková a Marek Eben. Celý večer bude věnován podpoře Centra Paraple, které pomáhá lidem s poškozením míchy v aktivním návratu do běžného života zejména prostřednictvím poskytování služeb sociální rehabilitace a odborného sociálního poradenství.

Diváci mohou podpořit Centrum Paraple během přímého přenosu zasláním dárcovské SMS a také mohou posílat finanční dary na sbírkový účet. Finanční podporu je možné zasílat formou DMS či daru na sbírkový účet i během celého roku.

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS TRV PARAPLE 90 na číslo 87 777. Každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 90 Kč do doby, než zasílání dlouhodobé DMS podpory zrušíte. Centrum Paraple obdrží každý měsíc 89 Kč. Pro ukončení podpory zašlete SMS ve tvaru STOP PARAPLE na číslo 87 777.
Službu DMS provozuje Fórum dárců. Více na www.darcovskasms.cz.

O Centru Paraple

Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy, kteří ochrnuli následkem nemoci či úrazu. Pro klienty je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života. Filozofie Centra Paraple vychází z přesvědčení, že lidé po poškození míchy mohou žít svůj život naplněně a hodnotně. Tým odborníků je složený ze sociálních pracovníků, psychologů, ergoterapeutů, fyzioterapeutů, pohybových terapeutů, zdravotníků, osobních asistentů, instruktorů nácviku soběstačnosti a dalších spolupracovníků.

Proč Hvězdy tančí pro Paraple?

Centrum Paraple otevřel Zdeněk Svěrák s občanským sdružením Svaz paraplegiků v roce 1994. Na podporu jeho činnosti připravili pan Svěrák s Českou televizí pořad Dobročinná akademie. V přímém přenosu každoročně vyzývali diváky České televize a později i posluchače Českého rozhlasu k podpoře Centra Paraple.

V roce 2015 a také v roce 2016 nabídla Česká televize k oslovení diváků Centru Paraple místo Dobročinné akademie speciální benefiční díl populární taneční soutěže StarDance. Zdeněk Svěrák vystoupil v roli pátého z porotců a s tanečními páry se na pódiu představili klienti Centra Paraple – tanečnice a tanečníci na vozíku. Benefiční pořad moderoval spolu s Terezou Kostkovou Marek Eben, který Centru Paraple mnoho let pomáhá. Speciální díly pořadu měly velký úspěch a pro činnost Centra Paraple znamenaly významnou pomoc.

Jsme velmi rádi, že tradice společných tanečních večerů na podporu dobré věci pokračuje i v letošním roce. Více na www.stardanceproparaple.cz.