Jako v předchozím roce i letos mohli mariánskohorští obyvatelé, ale i další Ostravané, předkládat své návrhy na nejrůznější zlepšení a změny v obvodu, aby pak následně sami lidé v hlasování rozhodli, které projekty zvítězí a zrealizují se.

 „V internetovém hlasování uspěl projekt s názvem Mezinárodní turnaj fotbalových školiček. Evidentně sportovci a fotbalisté především mají v našem obvodě velkou podporu obyvatel, protože projekt zvítězil i v loňském roce. Letos navíc s opravdu jasným náskokem před ostatními návrhy,“ řekla starostka obvodu Liana Janáčková.

 Pravidla on-line hlasování, které probíhalo od 1. do 28. února, byla velmi jednoduchá. Hlasovat mohl každý bez ohledu na jeho věk a trvalé bydliště s jedinou podmínkou – pro jeden projekt bylo možné denně z jedné IP adresy hlasovat pouze jedenkrát. Vítězný fotbalový turnaj získal více než 700 hlasů, stal se tak jediným vítězem hlasování na internetu a z celkové částky vyčleněné pro realizaci projektů z letošního participativního rozpočtu ukrojil 90 tisíc korun. Zbývající část finančních prostředků ve výši 1.410.000 korun čekala na přerozdělení ve fyzickém hlasování.

 V něm uspělo šest projektů:

Bezpečnostní tlačítka pro osaměle žijící seniory v hodnotě 55 tisíc korun

Zasazení vánočního stromu na Stojanově náměstí v hodnotě 10 tisíc korun

Realizace nového uměleckého díla – kříže – v hodnotě 393 tisíc korun

Lezecká stěna v Dolině v hodnotě 318 tisíc korun

Cvičení pro rodiče s malými dětmi v hodnotě 105 tisíc korun

Psí louka – agility hřiště – v hodnotě 300 tisíc korun.

 „Jsem nadšený z toho, že i v letošním roce se hlasování zúčastnilo několik set našich spoluobčanů, kteří tak prokázali ochotu měnit věci k lepšímu společně s námi. Je evidentní, že se mnoho lidí o dění kolem sebe zajímá a osud našeho městského obvodu jim není lhostejný,“ řekl 1. místostarosta Patrik Hujdus.

 Fyzické hlasování se jako nejdůležitější část celého výběru uskutečnilo v pracovních dnech od 1. do 8. března v obřadní síni mariánskohorské radnice. Hlasovací místnost připomínala svým vybavením a způsobem hlasování klasické volby. Občané od šestnácti let věku s trvalým bydlištěm v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky mohli od 8 do 18 hodin přijít a vybrat pět projektů, které chtěli podpořit, přičemž k dispozici měli také jeden záporný hlas pro případ, že se jim některý z návrhů nezdál prospěšný, nebo se jim z jiného důvodu nelíbil. Svůj výběr zaznamenali za plentou do hlasovacího lístku a ten následně vhodili do hlasovacího boxu.

 Na řádný způsob hlasování dohlíželi studenti Gymnázia Hladnov, kteří se svého poslání ujali velmi ochotně. V obřadní síni zájemcům předávali informace o participativním rozpočtu, o jednotlivých projektech a také vysvětlovali lidem způsob hlasování. Po uzavření hlasovací místnosti následně asistovali pracovníkům radnice při sčítání hlasů.

 „Druhý ročník participativního rozpočtu považujeme za úspěšný a chtěli bychom v tomto projektu pokračovat i v dalších letech. Lidé mají právo podílet se na tom, jakým způsobem se využívají veřejné finance,“ uzavřela starostka Liana Janáčková.