Nabídka volných pracovních míst u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 

Chcete vstoupit do služebního poměru a stát se policistou?

Nabídku naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/prijmeme-nove-posily.aspx