Nabídka volných pracovních míst u Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 

Vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečení

Nabízíme:        

 • 12 platovou  třídu (rozpětí 23. 270,- až 34,970,- Kč dle započtených odpracovaných let)
 • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
 • příplatek za vedení (rozpětí 5.250,- až 10.490,- Kč)
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek z FKSP na dovolenou, důchodové či životní pojištění

Požadujeme:  

 • minimálně středoškolské vzdělání v oboru technickém, ekonomickém, stavebním nebo právnickém
 • lustrační osvědčení  podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se na osoby narozené po 1. 12. 1971)
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • praxe v oblasti přípravy veřejných zakázek - výhodou
 • praxe hospodaření s majetkem státu včetně znalost materiálových tříd - výhodou
 • praxe s vedením podřízených zaměstnanců - výhodou
 • řidičský průkaz sk. B a bezúhonnost - podmínkou
 • znalost organizační struktury KŘP-U - výhodou
 • zodpovědný přístup k plnění pracovních povinností
 • spolehlivost, pečlivost a komunikativnost
 • odolnost vůči stresu a schopnost týmové práce
 • znalost legislativy: 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky včetně prováděcí vyhlášky MF č. 61/2001 Sb.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se zaměřením na relativní závazkové právo (kupní smlouvy, smlouvy o dílo)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na dílčí pasáže (inventarizace, DHM, DDHM, atd.)

 • souhlas s absolvováním psychologického vyšetření
   

Výčet dokladů, které předloží žadatel o volné pracovní místo k přihlášce do nabídkového řízení:

 • Profesní životopis, zaměřený na předchozí průběh zaměstnání
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně kontaktní adresy a telefonu psané volnou formou doručit nejpozději do 19. 7. 2019 na adresu:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Odbor personální

Lidické náměstí 9

Ústí nad Labem

401 79

Další informace podá personalistka Rozálie Čípová, tel. 974 421 731 nebo náměstek ředitele pro ekonomiku Ing. René Konečný, tel. 974 421 242.

 

Vedoucí oddělení provozu a údržby majetku

Nabízíme:        

 • 11 platovou třídu ((rozpětí 21.480,- až 32.290,- Kč dle započtených odpracovaných let)
 • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
 • příplatek za vedení (rozpětí 4.850,- až 9.680,- Kč)
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek z FKSP na dovolenou, důchodové či životní pojištění

Požadujeme:  

 • minimálně středoškolské vzdělání v oboru technickém, ekonomickém, stavebním nebo právnickém
 • lustrační osvědčení  podle zákona č. 451/1991 Sb. (nevyžaduje se na osoby narozené po 1. 12. 1971)
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook)
 • praxe v oblasti přípravy veřejných zakázek - výhodou
 • praxe hospodaření s majetkem státu včetně znalost materiálových tříd - výhodou
 • praxe s vedením podřízených zaměstnanců - výhodou
 • řidičský průkaz sk. B a bezúhonnost - podmínkou
 • znalost organizační struktury KŘP-U - výhodou
 • zodpovědný přístup k plnění pracovních povinností
 • spolehlivost, pečlivost a komunikativnost
 • odolnost vůči stresu a schopnost týmové práce
 • znalost legislativy: 

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky včetně prováděcí vyhlášky MF č. 61/2001 Sb.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník se zaměřením na relativní závazkové právo (kupní smlouvy, smlouvy o dílo)

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví se zaměřením na dílčí pasáže (inventarizace, DHM, DDHM, atd.)

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

 • souhlas s absolvováním psychologického vyšetření
   

Výčet dokladů, které předloží žadatel o volné pracovní místo k přihlášce do nabídkového řízení:

 • Profesní životopis, zaměřený na předchozí průběh zaměstnání
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně kontaktní adresy a telefonu psané volnou formou doručit nejpozději do 19. 7. 2019 na adresu:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Odbor personální

Lidické náměstí 9

Ústí nad Labem

401 79

Další informace podá personalistka Rozálie Čípová, tel. 974 421 731 nebo náměstek ředitele pro ekonomiku Ing. René Konečný, tel. 974 421 242.

 


Referent majetkové správy - 9. PT


Nabízíme:          

 • 9 platovou  třídu (rozpětí 18.230,- až 27.420,- Kč, dle započtených odpracovaných let)
 • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek z FKSP na dovolenou, důchodové či životní pojištění

Požadujeme:

 • Vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou
 • Uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlock)
 • Uživatelská znalost IS EKIS II – WE4B výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny „B“
 • Bezúhonnost podmínkou
 • Zodpovědný přístup k plnění pracovních povinností
 • Spolehlivost, pečlivost a komunikativnost
 • Odolnost vůči stresu a schopnost týmové práce

 

Výčet dokladů, které předloží žadatel o volné pracovní místo k přihlášce do nabídkového řízení:

 • Profesní životopis, zaměřený na předchozí průběh zaměstnání
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně kontaktní adresy a telefonu psané volnou formou doručit nejpozději do 19. 7. 2019 na adresu:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Odbor personální

Lidické náměstí 9

Ústí nad Labem

401 79

Další informace podá personalistka Rozálie Čípová, tel. 974 421 731 nebo vrchní komisař kpt. Ing. Petr Mixa, tel 974 421 225.


Referent majetkové správy – 7. PT

Nabízíme:          

 • 7 platovou  třídu (rozpětí 15.480,- až 23.280,- Kč, dle započtených odpracovaných let)
 • zvláštní příplatek 2.200,- Kč
 • 5 týdnů dovolené
 • Příspěvek z FKSP na dovolenou, důchodové či životní pojištění

Požadujeme:    

 • Vzdělání minimálně střední s maturitní zkouškou
 • Uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlock)
 • Uživatelská znalost IS EKIS II – WE4B výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny „B“
 • Bezúhonnost podmínkou
 • Zodpovědný přístup k plnění pracovních povinností
 • Spolehlivost, pečlivost a komunikativnost
 • Odolnost vůči stresu a schopnost týmové práce

 

Výčet dokladů, které předloží žadatel o volné pracovní místo k přihlášce do nabídkového řízení:

 • Profesní životopis, zaměřený na předchozí průběh zaměstnání
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Písemné přihlášky včetně kontaktní adresy a telefonu psané volnou formou doručit nejpozději do 19. 7. 2019 na adresu:

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Odbor personální

Lidické náměstí 9

Ústí nad Labem

401 79

Další informace podá personalistka Rozálie Čípová, tel. 974 421 731 nebo vrchní komisař kpt. Ing. Petr Mixa, tel 974 421 225.

 

 

Chcete vstoupit do služebního poměru a stát se policistou?

Nabídku naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/prijmeme-nove-posily.aspx