Do internetového hlasování v loňském roce přišlo celkem 3425 hlasů, fyzického hlasování na radnici se zúčastnilo 440 obyvatel. To jsou s ohledem na velikost městského obvodu a počet jeho obyvatel výborná čísla.

 V únoru bylo spuštěno on-line hlasování o návrzích, které podali sami občané. Vybírat je možné celkem z dvacítky nápadů z různých oblastí.

V rámci prvního ročníku participativního rozpočtu Mariánských Hor a Hulvák navštívil místostarosta Patrik Hujdus s dalšími zástupci projektového týmu i střední školy na území obvodu. Se studenty debatovali o tom, jak prostředí kolem sebe vnímají oni a co by rádi změnili.

„Každý, kdo přihlásil nějaký svůj nápad, reaguje na to, co mu v obvodu schází, případně co by chtěl vylepšit. Máme projekt na cvičení pro maminky s dětmi, agility park pro pejskaře a jejich miláčky, ale třeba také návrhy na kulturní a sportovní akce pro všechny občany obvodu. Jsme rádi, že se zástupci veřejnosti opět zapojili a navrhli řadu krásných a smysluplných projektů,“ říká starostka obvodu Liana Janáčková.

V on-line hlasování na webových stránkách www.radniceprolidi.cz lze hlasovat pouze pro ty projekty, jejichž hodnota nepřesáhne 150 tisíc korun. Princip volby je velice jednoduchý. Z jedné IP adresy je možné poslat jednomu projektu jeden hlas denně, v jednom dni ale lidé svým hlasem můžou podpořit i několik nápadů. Internetové hlasování bylo zahájeno 1. února, hlasuje se až do konce tohoto měsíce a zapojit se může každý, kdo má přístup k internetu, bez ohledu na věk a bydliště. Projekt, který získá nejvíce hlasů, se zrealizuje.

„Online hlasováním ale všechno nekončí. Jako v loňském roce i letos jsme hlasování rozdělili na dvě části. Zatímco v únoru probíhá výběr prostřednictvím internetu, od 1. do 8. března budou mariánskohorští občané hlasovat pro všechny přihlášené projekty fyzicky přímo na radnici. Každý z hlasujících může dát kladný bod až pěti projektům. K dispozici bude mít ale taky jeden bod záporný, aby označil projekt, který si z nějakého důvodu nepřeje a nelíbí se mu,“ vysvětluje 1. místostarosta Patrik Hujdus.

Největší radost z již realizovaných projektů, které zvítězily v prvním ročníku, měly děti a jejich rodiče. Většina z vítězných návrhů se totiž týkala vybudování nových hřišť a dětských prvků na hraní.

Zatímco internetové hlasování je určeno pro všechny bez omezení, fyzického hlasování na radnici se můžou zúčastnit pouze občané od 16 let věku s trvalým bydlištěm v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. „Je to z toho důvodu, že ve fyzickém hlasování se rozdělí naprostá většina z 1,5 milionu korun, které radnice pro participativní rozpočet vyčlenila. A my bychom byli rádi, aby o těch financích rozhodli především naši občané, kteří tady skutečně bydlí a chtějí obvod společně s námi měnit k lepšímu,“ vysvětluje místostarosta Hujdus a dodává: „Na výsledky hlasování se pochopitelně těšíme. Každý sice máme nějakého favorita, ale které projekty se nakonec zrealizují, záleží především na lidech.“

Pro pokračování participativního rozpočtu se vedení obvodu rozhodlo také na základě pozitivních zkušeností z prvního ročníku, který se v Mariánských Horách a Hulvákách realizoval před rokem. Už tehdy lidé ukázali, že se o své okolí zajímají a chtějí se na rozhodování o investicích obvodu aktivně podílet.