…60 let tradice a spoustu úspěšných absolventů, mezi nimi můžeš být i ty!

…Vyučující, kteří vědí a vědí, co dělají, a dělají to dobře a s radostí.

…Nejen klasické předměty, jako je čeština, matematika, biologie, ale mnoho odborných seminářů, které tě kvalitně připraví na další studium.

Zdroj: zadavatel inzerce

 …Naplníš rčení o jazycích a lidech, neboť naši jazykáři jsou profesionálové ve svém oboru a dovedou tě jak k porozumění, tak i k jazykovým certifikátům. A proč si s nimi nezajet do ciziny rovnou si to vyzkoušet?

Zdroj: zadavatel inzerce

…Třeba zjistíš, že jsi fakt dobrý ve fyzice, zeměpisu, češtině či biologii, a budeš chtít se poměřit s ostatními, zúčastníš se tedy nějaké soutěže – olympiády z toho či onoho, recitační, pěvecké nebo výtvarné soutěže, a možná jako tví starší spolužáci pojedeš do CERNu zjistit, jak to funguje ve vesmíru, a třeba se taky dostaneš až do Thajska nebo Srí Lanky coby finalista Mezinárodní astronomické olympiády!

Zdroj: zadavatel inzerce

 …Pomoc potřebným – dobrovolnickou činnost a charitativní projekty ve spolupráci s občanskými sdruženími či humanitárními a neziskovými organizacemi.

…Zájmové kroužky, v nichž se nejen dovíš mnoho nového, ale seznámíš se i se staršími spolužáky, kteří ti v lecčems pomohou a poradí.

…Být součástí pěveckého sboru Pátečníci a podílet se na tradičním vánočním koncertu a dalších kulturních akcích. A pokud ovládáš nějaký hudební nástroj, můžeš si na těchto akcích i zahrát.

 Zdroj: zadavatel inzerce

…Sportovní vyžití v moderní tělocvičně a na víceúčelovém hřišti nejen v hodinách tělesné výchovy, ale i v kroužcích basketbalu, badmintonu, pohybových her… vždyť těch sportů je tolik… V kvintě jedeme na lyžák do Alp! A na konci každého školního roku můžeš změřit své síly s ostatními na celoškolním sportovním dni – bývá to fakt prestižní!

 Zdroj: zadavatel inzerce

…Něco pro rodiče – co třeba tradiční Reprezentační ples v DK Akord se spoustou hudby, tance a zábavy?

…A když se školní rok nachýlí a všechny známky jsou již rozdány, vybereš si zájmový den dle nabídky a podle toho, co tě baví, a i se spolužáky z ostatních tříd poznáš zase něco nového.

To vše a ještě mnoho dalšího se můžeš dozvědět na Dni otevřených dveří, který pořádáme 29. ledna 2019 od 15 do 18 hodin.

Tvoje Gymnázium Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, Ostrava-Zábřeh

www.gvoz.cz