V kategorii ústní projev kolektivů SŠ a VŠ mimořádné ocenění poroty získal kolektiv třídy 4.C Gymnázia P. Bezruče ve složení Klára Beránková, Eliška Kopcová, Mikuláš Nalepa, Kristýna Smelíková, Dan Vilímovský, Hana Murasová, Nikola Slámová.
V kategorii zpěvu (sólo, duo,trio) studentů ZŠ a nižších gymnázií mimořádné ocenění poroty získalo duo Jana Jurenková a Markéta Němcová (2.B) s hudebním doprovodem našich letošních absolventek Kateřiny Tylečkové a Zuzany Lisníkové (6.B). Letošní ocenění studenti z celostátního kola navázali na své úspěšné spolužáky z minulých let, kteří ve všech soutěžních kategoriích – zpěv, sólová recitace i kategorii kolektivů, přivážejí vítězství z kol krajských i mimořádná ocenění poroty z celostátních přehlídek. Právě umělecká soutěž ARS POETICA je soutěží, ve které se uplatní studenti jazykově i umělecky nadaní.

Studenti Gymnázia Petra Bezruče se ale také účastní tradičních jazykových soutěží akreditovaných MŠMT a spadajících do programu Excelence, jakou je Konverzační soutěž v ruském jazyce. V letošním roce v této soutěži Gymnázium Petra Bezruče dosáhlo výborných výsledků, ve třech kategoriích se studenti umístili na předních pozicích v krajském kole: Jana Jurenková na 3. místě (kategorie ZŠ a nižší gymnázia), Rostislav Berezjuk na 2. místě (kategorie SŠ III) a Vojtěch Bartek zvítězil v kategorii SŠ II a v celostátním kole obsadil 5. místo. V celostátní jazykové soutěži nakladatelství FRAUS ve psaní cizojazyčné eseje s grafickým zpracováním získala Jana Jurenková v kategorii ruský jazyk 2. místo. Zapojili jsme se i do celostátní překladatelské soutěže, kterou organizovala FF Ostravské univerzity, ve které v kategorii ruský jazyk – střední školy zvítězil náš student Kryštof Mec. Výuka ruského jazyka jako druhého cizího jazyka má na Gymnáziu Petra Bezruče dlouholetou tradici a kromě soutěží pro nejnadanější nabízí všem studentům i možnost  systematické přípravy k profilové i státní maturitní zkoušce a ke studiu ruské filologie a překladatelství na vysokých školách. Ke kvalitní přípravě přispívá i využívání možnosti pobytů zahraničních studentů na naší škole, v rámci kterého letos na gymnáziu studovala ve třídě 4. C Diana Murat z Ruské federace.

Za PK RJ Alena Vrublová

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Československé armády 517, Místek
738 01 Frýdek-Místek

Tel.: 558 433 515
E-mail: sekretariat@gpbfm.cz