Manažerský a lektorský tým společnosti Green Plus má bohaté zkušenosti v poradenství, koučování a s vedením tréninkových a rozvojových projektů. Pro klienty zajišťuje takzvaně na míru projektové leadry, interim manažery i celé realizační týmy, školení, semináře, produktová školení. Na klíč připravuje i výjezdy specializované na posílení týmového ducha se zaměřením na růst a zlepšení týmových dovedností a týmových hodnot.

Nabídka pro top manažery

V oblasti poradenství v systémech řízení nabízí Green Plus individuální služby pouze pro top manažery firem, součástí je školení, koučink a poradenství v oblasti systémového a procesního řízení v konkrétní firmě. V rámci těchto služeb je i psychologická podpora a terapeutická pomoc top manažerů při vysoké zátěži při řízení podniku.

Poradenství a pomoc pro management firem

Green Plus rovněž poskytuje poradenství managementu firem při reorganizaci firmy, přičemž v zastoupení za management přebírá jednání se zaměstnanci při analyzování a nastavování účinných postupů činností. Green Plus se zabývá důkladným interním auditem kvality firem, zajišťuje podporu vedení firmy při externích auditech a navrhuje potřebná opatření a projekty.

Interim manažeři Green Plus disponují zkušenostmi

V rámci spolupráce s Českou asociací interim managementu je společnost Green Plus schopna nabídnout svým klientům prověřené a velmi zkušené interim manažery na různé pozice na potřebnou dobu. Jde o manažery, kteří mají za sebou řadu úspěšně realizovaných projektů a mnoho z nich i velmi úspěšnou kariéru a realizované projekty v zahraničí. Spolupráce může být krátkodobá (včetně jednorázového zavedení a přípravy na externí certifikační audit), nebo dlouhodobá, taková, která firmu povede k vybudování úspěšného podniku. Mezi klienty společnosti Green plus patří například německá firma AZ Intec GmbH, Bosch, Siemens nebo také firmy: Baby Direkt, Carmen flora Perito. Majitelem společnosti Green Plus je Dr. Ing. Vít Buchta, jenž má za sebou dlouhodobou praxi s řízením českých i zahraničních firem coby jednatel a generální ředitel, disponuje bohatými zkušenostmi ze zahraničního obchodu, působí jako poradce majitelů a TOP manažerů českých firem a jako aktivní interim manažer.

Pokud vás nabídka služeb společnosti Green Plus zaujala, najdete podrobnější informace na stránkách www.greenplus.cz.