Jen málokdy má veřejnost možnost zhlédnout na jednom místě tak vynikající kolekci vzácných a výjimečných obrazů. Prohlédnout si ji můžete v průběhu celého listopadu včetně víkendů. Jedná se o jedinečná díla takových umělců, jako kupř.: Emil Filla, František Foltýn, Antonín Hudeček, Antonín Chittussi, Josef Lada, Kamil Lhoták, Otakar Kubín, František Kupka, Václav Radimský, Jakub Schikaneder, Antonín Slavíček, Václav Špála, Jindřich Štyrský, Toyen či Jan Zrzavý.

Zdroj: Galerie Kodl, s.r.o.
Jan Zrzavý: Přístav v noci

Významné místo na podzimní aukci zaujímá již tradičně umění 19. století. Představí se více než 80 obrazů od nejkvalitnějších českých autorů, kteří jsou doplněni o dobová zahraniční jména ze středoevropské oblasti. Umění 19. století je mimo jiné zastoupeno Haushoferovou krajinářskou školou v čele se samotným Maxmiliánem Haushoferem a jeho žáky Adolfem Chwalou či profesorem Juliem Mařákem. Sešlo se také několik vynikajících děl představitelů generace Národního divadla. Pokochat se můžete především reprezentativním souborem děl Václava Brožíka, která tvoří průřez jeho tvorbou. Zlatým hřebem je pak slavná historická scéna Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém.

Zdroj: Galerie Kodl, s.r.o.
Václav Brožík: Mistr Jan Hus na koncilu kostnickém

Nejdražší položkou celé aukce je velkoformátový obraz Dva chlapi od Josefa Čapka, jenž je doprovázen vzácnou dobovou fotografií prezidenta Edvarda Beneše, který navštívil Čapkovu posmrtnou výstavu v roce 1946, a je zachycen právě u tohoto obrazu. Vyvolávací cena tohoto díla je sedm a půl milionu korun. Nadmíru kvalitně je reprezentována česká moderna. Početná kolekce Fillových obrazů se stává na aukcích Galerie KODL zvyklostí. Jeho pět obrazů znamenitě dokumentuje průřez autorovou tvorbou. Soubor Špálových pláten obsahuje několik typických kytic nejen z meziválečné modré periody a jedno Zátiší s ovocem. Dvěma rozsáhlým sériím kreseb Jana Zrzavého vévodí tempera Přístav v noci I. Významnou periodu českého kubismu reprezentuje také Antonín Procházka. Za zmínku stojí také vzácná kolekce několika zimních Ladů.

Zdroj: Galerie Kodl, s.r.o.
Josef Čapek: Dva chlapi

Ke spatření bude i dílo Karla Gotta „Oldřich Nový a Anny Ondráková". V obraze prodchnutém nostalgickou atmosférou a noblesou autor velice sugestivně zpodobnil oblíbené prvorepublikové herecké hrdiny známé z černobílých snímků. Atraktivitu díla zvyšuje fakt, že dvacet procent z výtěžku bude věnováno Klinice hematologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, na které tým lékařů Karlovi Gottovi zachránil život.

Zdroj: Galerie Kodl, s.r.o.
Karel Gott: Oldřich Nový a Anny Ondráková

Výběr současného umění bude reprezentován zejména prvními deseti položkami, které budou vůbec poprvé draženy ve prospěch projektu Paměti národa. Stává se již tradicí, že výtvarníci do dobročinné dražby darují špičková díla. Patří jim za to velký dík. Kolekci věnovali tito výtvarníci: Ondřej Basjuk, Tomáš Císařovský, Kurt Gebauer, Magdalena Jetelová, Stanislav Kolíbal, Jan Knap, Aleš Lamr, Jan Pištěk, Viktor Pivovarov a Vladimír Véla.

Více informací na www.galeriekodl.cz