Setkání se uskuteční v posluchárně Oddělení klinické farmakologie, pavilon 21 areál FN Bory, Tř. Dr. E. Beneše 13, 305 99 Plzeň.

Kromě informací o nemoci samotné máte možnost dozvědět se více také o psychologické podpoře a o systému státní sociální podpory.

Pacienti, kteří na seminář přijdou, se mohou těšit na následující přednášky:

• Ankylozující spondylitida (Běchterevova choroba) – vznik, vývoj a komplikace
• Současné možnosti léčby
• Možnosti psychoterapie u pacientů s chronickým onemocněním – zaměření na ankylozující spondylitidu
• Systém státní podpory pro pacienty s ankylozující spondylitidou

Vítáni jsou i příbuzní nemocných.

Z kapacitních důvodů je nutná registrace na telefonu 775 863 971
nebo na adrese http://BECHTEREV_Plzen.gsymposion.cz