Pane Zdechovský, dlouhodobě prosazujete reformu Evropské unie a vyzval jste lidi, aby vám pod heslem #chcemelepsieu posílali náměty. Kolik Vám jich už přišlo?

K dnešnímu dni jich je už přes 70. Některé jsou spíše kuriozity, ale řada podnětů je od lidí, co pracují s dotacemi, nebo od podnikatelů a těmi se vážně zabývám. Díky tomu, že pracuji v kontrolním výboru Evropského parlamentu, rovnou sám vidím různé nedostatky a mám představu o tom, co by se dalo dělat lépe. Náměty od lidí mě ale přesto často překvapí a jsem za ně proto velmi vděčný.

Panuje na něčem shoda?

Společným tématem je jednoznačně celková změna systému udělování dotací, což i považuji za jeden ze svých klíčových úkolů a už na tom systematicky pracuji v rozpočtovém i zmíněném kontrolním výboru. Chci, aby z rozpočtu Evropské unie přestaly být dávány peníze do nesmyslných podniků, které se nepodílí na vědě, výzkumu nebo inovacích, případně neplní jiný jasně veřejný zájem. Evropské peníze by jednoduše neměly křivit trh, ale pomáhat vyrovnat rozdíly mezi státy například v oblasti infrastruktury.

A podpořilo by takové opatření podnikatele?

Pokud tu budeme mít dostavěnou dálniční síť, spravené další silnice a půjde rychle přepravovat zboží po modernizovaných železnicích, hned to podnikání usnadní. Profitují z toho všichni a není to systém, „tobě dám, tobě dám, tobě ne“, který některé zvýhodňuje. Sám jsem 10 let podnikal, takže vím, jak dotace někde naprosto zničily konkurenci. Podle mě by EU měla spíše podnikatele rozumně podpořit garancemi nebo výhodnými půjčkami, které ale musí splatit.

Takže byste nepodporoval ani malé firmy a start-upy?

Podporoval, ale ne systémem dotací. Myslím, že i tady jsou lepší různé garance za úvěry, anebo mikropůjčky na rozjezd či rozvoj, které od začátku nebudou nechávat začínající podnikatele žít v dojmu, že je vše zdarma. Hlavní snaha politiků by měla být nastavit systém tak, aby je  nezatěžoval zbytečnou byrokracií.

Děkuji za rozhovor!

Zdroj: archiv Tomáše Zdechovského