Program„kotlíkových dotací" se u občanů trvale těší nebývalému zájmu. První vlna odstartovala v létě 2015 a během ní se vyčerpaly téměř tři miliardy korun. O finanční příspěvek ve výši až 127 500 korun na pořízení nového ekologického kotle žádali tisíce lidí.

Ve třech vlnách, na které je vyčleněno celkem devět miliard korun, plánuje ministerstvo životního prostředí postupnou výměnu sto tisíc starých kotlů na tuhá paliva. Přínos tohoto programu pro kvalitu ovzduší je nepochybný.

MILIARDY V AKCI

Podle vyhodnocení žádostí podaných k září 2016 bude díky výměně starých kotlů ovzduší čistší ročně o 1300 tun zdraví škodlivých tuhých látek a o 700 kilogramů rakovinotvorného benzo[a]pyrenu. Sníží se také emise skleníkových plynů," zdůraznil v této souvislosti ministr životního prostředí Richard Brabec.

V polovině minulého měsíce se s ročním předstihem rozběhla druhá vlna zmíněných dotací. V jejím rámci kraje obdrží 3,4 miliardy korun. Do konce roku 2019 má být za ně vyměněno dalších 35 tisíc kotlů. Nové dotace se už pak budou vztahovat pouze na automatické kom-binované kotle na uhlí a biomasu, resp. na kotle plynové, či kotle jen na biomasu a na tepelná čerpadla.

Lidé také nebudou muset provádět mikroenergetická opatření. Díky tomu zbude více financí přímo na výměnu zdroje vytápění, konkrétně to bude dalších pět set milionů korun. Navíc domácnosti v oblastech s mimořádně znečistěným ovzduším získají na výměnu kotle nově i bonus 7500 Kč.

V kombinaci s programem „Nová zelená úsporám" dosáhne podpora až 147 500 korun; další peníze přidají kraje. Teoreticky by tak mohli mít lidé kotle zcela zdarma, což se v první výzvě už podařilo některým obyvatelům Moravskoslezského kraje.

Ministr Richard Brabec chce s kraji jednat rovněž o elektronickém podávání žádosti a zároveň bude usilovat, aby kraje lidem umožnily financování výměny kotlů předem, anebo aby bezprostředně proplácely faktury dodavatelů. To by zásadně usnadnilo výměnu lidem, kteří nemají dostatečné úspory.

V souvislosti s komplexní nabídkou na instalaci nového kotle nabízí pomocnou ruku i tuzemská jednička v dodávkách plynu, energetická skupina innogy. Z první vlny má bohaté zkušenosti jak s administrativním vyřizováním dotace, tak s vlastní výměnou. „V rámci našeho programu Kotel s dotací jsme v první dotační vlně radili stovkám zákazníků," řekl mluvčí společnosti Martin Chalupský.

Vzhledem k obrovskému zájmu není vhodné nechávat podání žádostí na poslední chvíli. Příprava materiálů k žádosti o dotaci trvá přibližně tři týdny. Čím dříve jsou materiály kompletní, tím má žadatel větší šanci na úspěch.

V RUKOU ODBORNÍKŮ

Náš zákaznický servis každý měsíc registruje několik set nových zájemců o vy-užití komplexní nabídky na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za nový, plynový. Už dnes máme uzavřené smlouvy na komplexní řešení výměny s lidmi, kteří o dotaci teprve požádají v druhé výzvě," potvrdil Martin Chalupský.

Tito lidé tak mají díky spolupráci se společností innogy již dnes vybraný nejvýhodnější kotel, znají celkový rozpočet a mají připraveny základní dokumenty potřebné pro podání žádosti. „Jsou dokonce zákazníci, kteří s výměnou nečekají až na vyhlášení výzvy, ale využívají mimosezonního období s lepšími cenami a do výměny se pustili už nyní. Po vyhlášení výzvy s nimi pak už jen dořešíme zbylou administrativu," dodává Radek Starý, manažer projektu „Kotel s dotací" od innogy.

Nabídka této společnosti je připravena formou balíčku, který zahrnuje vyřízení žádosti přes dodávku kotle i zemního plynu až k pomoci s financováním. Zákazník si tak objednává vše na klíč, nebo využije jen některé služby.

POZOR NA TO, CO PÁLÍTE

S přechodem na vytápění zemním plynem od innogy a s využitím kotlíkových dotací se navíc lidé nemusejí obávat úředních kontrol topenišť. Podle novely zákona mají totiž pověřené osoby oprávnění kontrolovat v domácnostech zdroj vytápění. Podmínkou je opakované podezření, že domácnost jedná v rozporu se zákonem. Za spalování zakázaných druhů paliva, jako jsou odpadky, uhelné kaly nebo prach, hrozí pokuta až padesát tisíc korun.

Více na internetové adrese www.kotelsdotaci.cz.

Jana Lesná