Kolektivní systém Eltma je nejmladší kolektivní systém v České republice. Po obdržení autorizace v dubnu 2016 Eltma zahájila sběr pneumatik po celé republice. Společnost byla založena největšími výrobci pneumatik a aktuálně zastupuje 67 povinných osob – tedy výrobců nebo dovozců pneumatik. Zbytek ze seznamu tzv. povinných osob, který spravuje MŽP od roku 2014 – tedy aktuálně cca 170 výrobců nebo dovozců – se rozhodlo plnit své zákonné povinnosti individuálně.

Úroveň zpětného odběru
Výrobce nebo dovozce je povinen vysbírat a zpracovat minimálně 35 % pneumatik, které v témže roce uvedl na trh, maximální hranice je 100 %. Zároveň zákon o odpadech stanovil, že „povinná osoba má povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru bez ohledu na výrobní značku a do výše, které za vykazovaný kalendářní rok uvede na trh“. Od roku 2020 nabývá v účinnost zvýšení minimální míry zpětného odběru na 65 %, který může pro některé povinné osoby představovat problém. Kolektivní systém navýšení naopak vítá, v roce 2018 dosáhl 89 %.

Jak tedy mohou koneční spotřebitelé odevzdat pneumatiky?
Opotřebované pneumatiky mohou občané odevzdat bezplatně na místech zpětného odběru, a to bez ohledu na značku či nákup. Místa zpětného odběru jsou pneuservisy, autoservisy a místa prodeje pneumatik tedy působiště, které jsou přirozenými místy sběru.
Zdroj: Zadavatel.
Pneumatika není komunálním odpadem a její likvidaci platí občan již v ceně zakoupeného produktu. Proto by bylo dobré, aby pneumatika byla co nejkratší cestou vrácena zpět výrobci a nekončila jako odpad bez využití.  
Místa zpětného odběru, zapojené do sítě kolektivního systému, naleznete na webu Eltma.cz

Pozor na neregistrované výrobce
§38 odst. 9 Zákona o odpadech č.185/2001 Sb. v platném znění říká: „Distributor pneumatik nepocházejících od povinných osob zapsaných v Seznamu povinných osob nebo povinných osob, které plní své povinnosti prostřednictvím kolektivního systému podle §38a) odst.3 písm. b), má práva a povinnosti povinné osoby stanovené v této části zákona.“ Ve zkratce – každý kdo nakupuje pneumatiky pro účely jejich dalšího prodeje od neregistrovaného dovozce přebírá na sebe jeho povinnosti. Zkontrolujte si, zda je Váš obchodní partner registrován na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/pneumatiky

Nezisková společnost Eltma zajišťuje svoz a likvidaciZdroj: Zadavatel. použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru.
Pneumatika je zpracována materiálově, nebo energeticky. Můžete je najít na různých místech, kde je požadována nízká hladina hluku a vysoká odolnost a pružnost – například podložky pod tramvajové pásy. Prvky pneumatiky naleznete i v cementu.