Co je ovšem zásadní novinkou, v nejbližší době plánuje MDPO výměnu již zastaralého odbavovacího systému za nový, modernější, který bude nabízet odbavení cestujících jak stávajícími krajskými kartami, tak bezkontaktními bankovními kartami. Předpoklad uvedení nového systému je polovina příštího roku.

Od 1. 5. 2019 možnost platby základního jízdného v Opavě mobilní aplikací

Od 1. května se cestující městské dopravy mohou těšit na možnost platit základní jízdné 13 Kč (10 min. přestup) - zlevněné jízdné 8 Kč (10 min. přestup) a 18 Kč (30 min. přestup) - zlevněné jízdné 10 Kč (30 min. přestup) pomocí mobilní aplikace Opavská jízdenka.

MDPO, a.s. se podařilo pro cestující vyjednat se společností Mastercard příspěvek na každou jednotlivou jízdenku 5,-Kč po dobu 4 měsíců od spuštění aplikace.

Tuto aplikaci bude možné stáhnout z Google Play nebo App Store a přiřadit k ní svou bankovní platební kartu s právem nákupu na internetu.

Návrh vizuálu z aplikace pro platbu jízdenky mobilním telefonem.

Cestujícímu po zaplacení požadované jízdenky displej telefonu zmodrá a po cca 30 vteřinách se barva modrá změní na zelenou – to je stav platnosti jízdenky, kdy lze přestupovat mezi spoji do doby, než displej zčervená (10 případně 30 minut). Po celou dobu běží v horní části displeje bezpečnostní pruh měnící barvu bránící zneužití jízdního dokladu. V době nástupu do vozidla musí být displej vždy zelený.

Doklad o zaplacení jízdného bude doručen na Váš e-mail.

Kontrolu platnosti jízdního dokladu provádí řidič příslušného spoje.

Veškeré bližší informace včetně návodu na použití aplikace je možné najít na webových stránkách www.mdpo.cz.

 

„Přejeme Vám příjemné cestování městskou dopravou v Opavě pomocí moderního způsobu platby jízdného.“

                                                                                                                          Vedení MDPO, a.s.