Marketingová manažerka globálního logistického lídra Kühne + Nagel Lenka Křivancová vysvětluje, jaká specifika musí ideální speditér zvládat v mezinárodní logistice farmacie a zdravotnictví.

Zdroj: Asset Media

1. Zásadním faktorem je provoz chladírenských zařízení pro zajištění teploty v rozmezí +30° C až –35° C na moři, na silnici, ve vzduchu, vlaku i ve skladech. Vyspělé technologie umožňují přepravci hladký přechod z letecké dopravy na tu námořní nebo silniční, a to při současné minimalizaci teplotních ztrát a nákladů na chlazení.

Zdroj: Asset Media

2. Dobrý speditér disponuje vlastními specializovanými sklady s oddělenými místnostmi pro manipulaci s omamnými a psychotropními látkami, klinickými vzorky, zdravotnickými pomůckami, léky či doplňky výživy, a to ve dvojím teplotním režimu 15-25° C a 2-8° C.

3. Regulaci teploty je povinen přepravce dodržovat podle přísných regulačních norem pro mezinárodní námořní, leteckou i pozemní dopravu. Primární funkcí chladírenských kontejnerů je totiž udržovat nastavenou teplotu, nikoli zboží do této teploty uvádět. Což znamená, že zboží je již předem, před vlastním vyzvednutím u zákazníka, teplotně připravené a manipulace musí probíhat co nejrychleji do předchlazených kontejnerů. Specializovaní odborníci z Kühne + Nagel přitom musí vždy dbát na to, že se při otevření dveří teplota rychle vyrovnává a kondenzovaná voda může obaly, případně i zboží poškodit.

Zdroj: Asset Media

4. Přepravce musí vlastnit příslušné licence a certifikáty pro manipulaci s teplotně citlivým farmaceutickým zbožím, biologickým a lékařským materiálem od SÚKL, MZ ČR a WHO, a tyto i pravidelně obhajovat: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, C-TPAT, GMP, GDP, OPL - Skladování a manipulace opiátů, TAPA-A, Validovaný skladový systém (WMS), Zodpovědný farmaceut apod.

5. Ideální speditér má také zvládnutá další logistická specifika:

  • Využívá nejmodernější online aplikace a GPS navigace pro monitoring pozice, teploty, vlhkosti, otevírání / zavírání dveří v režimu 24/7 pro co nejefektivnější a bezpečné přepravy.
  • Door-to-door senzory aktivující zásah v případě jakékoliv teplotní či vlhkostní odchylky.

6. Poskytovatel logistiky ideálně disponuje hlubokými oborovými znalostmi a díky síti svých poboček ve 100 zemích zajišťuje služby pro největší farmaceutické společnosti.

Zkuste poptat logistické služby Kühne + Nagel anebo se nás jen nezávazně zeptejte na své řešení mezinárodních přeprav.

Zdroj: Asset Media

www.kuehne-nagel.cz