Dotace vypisují krajské úřady vždy pro určité období. Proto ty nejaktuálnější informace dostanete na vašem místním úřadu. Je však důležité zmínit, že dotace se vyplácí vždy zpětně. Tepelné čerpadlo si tedy musíte zainvestovat sami, a až po doložení veškeré dokumentace můžete požádat o dotaci. Investice do kvalitního tepelného čerpadla vzduch/voda se pohybují kolem 120 000 Kč a výš.

Nová zelená úsporám – až 85 000 Kč

Dotace Nová zelená úsporám je určena pro ekologické vytápění rodinných i bytových domů, zateplení nebo výměnu neekologických kotlů. Žádost na tepelné čerpadlo vzduch/voda nebo země/voda můžete podat, pokud splňujete jednu z následujících podmínek:

  • Vaše maximální měrná spotřeba tepla na vytápění je do 150 kWh/m2 za rok.
  • Zařízení bude umístěno do pasivního domu nebo do domu s rekuperačními jednotkou.

O tuto dotaci můžete žádat před, v průběhu i po dokončení stavebních prací.

Kotlíková dotace – až 127 500 Kč.

Kotlíková dotace se vztahuje na výměnu starých nevyhovujících kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním. Tepelné čerpadlo vzduch/voda je vhodné i do staršího domu, který prochází rekonstrukcí. Maximální výše 125 500 Kč dosáhnou žadatelé z prioritních oblastí. A těchto oblastí je po celé České republice opravdu hodně. Zda se tam nachází právě vaše město, zjistíte tady.

Neztraťte se v papírech

Obě dotace můžete kombinovat a navýšit si tak celkovou částku. Zdá se vám to až moc složité a příliš papírování? Některé krajské úřady mají připravené pracovníky, kteří vám s vyplněním dotací pomohou. S touto službou se můžete setkat i u seriózních prodejců tepelných čerpadel.