Dlouhé kolony v horkém letním počasí a nekonečné popojíždění. Současný problém, který je potřeba aktivně řešit? Stát si to asi nemyslí. V době největší sezóny stavebních prací na českých silnicích a dálnicích se totiž rozhodl věnovat zcela nové problematice. Jde o označování stavebních prací, tedy o cedule, které upozorňují na stavbu a nesou loga firmy, která na projektu pracuje. Stavební firmy by je totiž nově měly ze svých projektů odstranit pod pokutou.

ANONYMNÍ STAVBY     

V zahraničí jde o zcela běžnou věc. Stavební společnosti mají u svých projektů svá loga nebo názvy firem, a to i přesto, že billboardy u dálnice stejně jako my povolené nemají. Nejde totiž o reklamu v pravém slova smyslu, ale jde o informační materiál. „Pro nás, jakožto stavební společnost, je značení zásadní. Využíváme ho k tomu, aby projekt, na kterém pracujeme nebyl anonymní. Věříme totiž, že transparentnost je klíčová pro vysokou kvalitu prací. Zároveň také lidem nabízí jednodušší postup v případě potřeby řešit problémy související s nějakým úsekem oprav. Výrazné značení je podle nás také nástrojem v zajištění bezpečnosti našich zaměstnanců,“ uvádí Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel a EUROVIA CS.

Firmy by podle úředníků měly odstranit všechny firemní cedule, včetně bezpečnostních upozornění, pokud obsahují loga, i těch, která řidiče informují, že projíždějí stavbou, či znázorňují pokyny určené pro bezpečný pohyb v okolí stavby. Transparentnost, o kterou projekty při odstranění značení přijdou, je pro firmy v této situaci pravděpodobně největší problém. Bez dostatečného značení totiž řidič nepozná, kdo stavební práce provádí a na koho se obrátit v případě potřeby. Navíc, namísto toho, aby stát a úřady řešily nelegální reklamní poutače, které okolo dálnic nadále jsou, hledá problémy tam, kde nejsou. 

Téma totiž úzce souvisí se zákonem, který zakazuje reklamu v okolí dálnic. I přesto, že zákon platí již od loňského září, úředníkům se podařilo odstranit pouze třetinu nezákonných reklamních poutačů. Řada nelegálních formátů tedy u dálnic nadále je a stát tak namísto vynaložení úsilí k řešení aktuální situace hledá možnosti postihu dalších společností. Navíc cedule informující o stavbě mají opačný charakter než klasické reklamní poutače. Mají přispět k bezpečnosti na cestě tím, že dostatečně informují o tom, že na dané komunikace probíhají práce. Navíc takové cedule jsou mobilní bez pevného zakotvení v zemi.

Celá tato problematika se navíc týká pouze dálnic a silnic I. tříd, netýká se komunikací ve městech. Takže vyjedete z města, kde budou na silnicích pouze stroje a lidé bez označení a jakmile vjedete do města, budou všude kolem označená pracoviště.

FIRMY CHTĚJÍ STÁT ZA SVÝMI PROJEKTY

Představte si situaci, kdy jedete tankovat a hledáte svoji oblíbenou benzinovou pumpu. Navštěvujete ji ať už z důvodu cen, kvality produktu nebo servisu. Najít ji je ale složité ne-li nemožné, protože žádná z nich není odlišená a všechny tedy vypadají stejně. Nakonec tedy vyberete jeden z neoznačených podniků, natankujete a se službou i produktem jste maximálně spokojeni. Jak ale zajistíte to, že se vrátíte ke stejnému dodavateli znovu nebo napíšete pochvalu a poděkování provozovateli? Nijak. Obdobná situace by mohla nastat u stavebních projektů, které se dotýkají každodenní dopravy každého z nás a jsou pro plynulý provoz stejně důležité jako pohon vozidla. Ať už máte radost z nového objezdu nedaleko vašeho bydliště nebo máte pocit, že jdou práce příliš pomalu a jste unavení z kolon, nemáte možnost svůj názor sdělit. Nevíte totiž, kdo za ním stojí.

V dnešní době navíc probíhá velká řada staveb za provozu. Bez informačních cedulí by bylo možné jednoduše přehlédnout fakt, že projíždíte stavbou, kde se pohybují lidé, jsou demontována svodidla, která vás mají chránit, a probíhají speciální technologie. Natož abyste věděli, jak dlouho v omezení ještě pojedete.