České domácnosti si u E.ON mohou sjednávat nový produkt Komplet plyn, který v sobě kombinuje dodávku plynu a kontrolu kotle i spalinových cest. Jedinou nutnou podmínkou pro sjednání produktu je vytápění plynovým kotlem s výkonem do 50 kW od jednoho z 11 nabízených výrobců (jejich seznam najdete na www.eon.cz/kompletplyn). Pokud jste majitelem kondenzačního plynového kotle nebo atmosférického plynového kotle typu turbo nebo skupiny B, na ceně za dodávku plynu ušetříte až 9 %. Navíc máte postaráno o již zmiňovanou pravidelnou kontrolu kotle a spalinových cest. Dodavatel se vám ozve, jakmile bude kontrola aktuální, a domluví její termín, takže se během roku nemusíte o nic starat.

Nepodceňujte nebezpečí otravy

Oxid uhelnatý, který se v případě závady na plynovém kotli nebo při zanesení spalinových cest může uvolňovat do interiéru bytu či domu, je ve velkém množství smrtelně nebezpečný. Pravidelnou kontrolou kotle a spalinových cest tak lze předcházet závažným haváriím. V případě nehody se navíc bez předešlé kontroly kotle a servisního výkazu jen těžko dohodnete s pojišťovnou. Dobré je též vybavit svou domácnost detektorem oxidu uhelnatého, proto jej také každý zákazník obdrží od E.ON po uzavření smlouvy na produkt Komplet plyn.

Na kontrolu přijde servisní technik i kominík

Samotnou kontrolu kotle se doporučuje provádět před začátkem nebo po skončení topné sezóny. Servisní kontroly v rámci služby Komplet plyn zajišťuje dodavatel automaticky, zákazník se proto nemusí o termín kontroly starat. Součástí kontroly je prověření funkcí bezpečnostního řetězce, čištění výměníku topného systému a kontrola správné těsnosti a tlaku v důležitých částech zařízení. Servisní technik se postará o měření správného spalování plynového spotřebiče. Vaši domácnost navštíví též kominík, který pečlivě vyčistí a zkontroluje spalinovou cestu plynového spotřebiče. Po provedení kontroly obdrží zákazník servisní výkaz a zprávu o kontrole a čištění spalinových cest, kterou může využít pro prokázání pravidelné údržby v případě nehody. Pravidelné kontroly a údržba zajistí kromě bezpečnosti také úsporné fungování vašeho kotle. Udržovaný kotel má nižší spotřebu a s levnějším plynem tak můžete ušetřit dvojnásob.