Dům pro seniory v Šardicích už roste v těsném sousedství obchodu, u silnice vedoucí na bývalé doly. Ve zcela bezbariérovém objektu bude devítka bytů pro osoby od 65 let a více a také pro osoby se zdravotním postižením, které se o sebe dokáží samy postarat, avšak potřebují k tomu bezbariérové prostředí. Pro tyto osoby budou účelně upraveny i vnitřní prostory - například výtah, koupelny a kuchyňské linky. „Půjde o nízkoenergetickou novostavbu, vybavenou tepelným čerpadlem a podlahovým vytápěním. Nyní zvažujeme i možnost umístění solárních panelů,“ informovala o aktuální situaci starostka obce Blažena Galiová. K ukončení výstavby má dojít ještě v letošním roce. To, že náklady na stavbu jsou nemalé, potvrdila starostka slovy: „Stavba vyjde na zhruba patnáct milionů korun. Z toho 5,6 milionu korun pokryje dotace, kterou se nám podařilo získat z Ministerstva pro místní rozvoj. I tak si na stavbu naše obec vezme úvěr.“ O bydlení v novém domě pro seniory je podle starostky značný zájem, chystají se do něj například někteří lidé z obecních bytů, které obec hodlá po uvolnění využít pro osoby v tíživé sociální situaci. „V současné době obec disponuje desítkou obecních bytů, výstavbou domu pro seniory se počet navýší na devatenáct,“ informovala Galiová.

KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ V ŠARDICÍCH BUDUJE OBEC. Hotovo má být ještě v letošním roce.KOMUNITNÍ DŮM SENIORŮ V ŠARDICÍCH BUDUJE OBEC. Hotovo má být ještě v letošním roce.Autor: : obec Šardice/archiv

DALŠÍ PRIORITOU ŠARDIC JE ZASÍŤOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ

„Po schválení církevních restitucí mohla naše obec směnit pozemky na výstavbu rodinných domů. V současnosti u nás máme tři lokality určené pro výstavbu rodinných domů,“ popsala starostka Galiová. Obecní pozemky u cyklostezky na Hovorany jsou již prodány na výstavbu pěti rodinných domů v řadové zástavbě, letos tam obec provede zasíťování (vodovod, kanalizaci a tak dále). „Osm rodinných domů by mělo vyrůst v lokalitě u hřbitova, kde je však třeba vést sítě přes soukromé pozemky, což nám způsobuje nemalé potíže,“ posteskla si starostka. Za lokalitou u hřbitova se chystá výstavba dalších 42 rodinných domů. Z toho by jich 22 mělo stát na obecních pozemcích, další pak na soukromých. Obec pro tuto lokalitu nyní chystá projekt na zasíťování pozemků.

       Při plánované výstavbě musí v Šardicích navíc řešit i řadu problémů s propady komunikací. „Například se nám propadá část komunikace. Zjistili jsme, že jsou pod ní neobjevené sklepy, které jsou částečně zasypané. Teď řešíme jejich sanaci a snažíme se zabránit tomu, aby nespadly i stavby v jejich blízkosti. Investice obce tak půjdou do milionu korun,“ zamýšlela se starostka.

OBEC SI PŘIPOMENE VÝROČÍ VÝSTAVBY BUDOVY ŠKOLY

V neděli 26. května si v Šardicích připomenou 90. výročí od postavení budovy základní školy v obci. U této příležitosti se uskuteční ve 14.30 hodin školní akademie v obecní hale. Týž den se v prostorách základní školy koná den otevřených dveří za doprovodu domácí dechové a cimbálové muziky. „Škola mívala kdysi dvě budovy. Na příkaz úředníků musela obec zajistit vybudování měšťanské školy. Nová budova byla postavena za dva roky právě před devadesáti lety, škola tehdy nesla název Jubilejní škola Masarykova. V roce 1935 pak získala čestný název Masarykova měšťanská škola, “ připomenula starostka fakta z historie. (PI)

Do Šardic za kulturou