Rozhodujete se, jaké vysokoškolské studium zvolit? Zajímá vás prestižní uplatnění ve státních službách i v soukromém sektoru? Chcete porozumět celosvětovému dění  v jeho komplexnosti? Pokud ano, určitě zvažujete studium mezinárodních vztahů a diplomacie. A právě takto zaměřený studijní program nabízí Univerzita Jana Amose Komenského Praha (UJAK). 

Hlubší vhled do světového dění

„Mezinárodní vztahy jsou velmi důležitou oblastí našeho každodenního života – a jsou velmi zajímavé, dalo by se dokonce říci, že je to krásné téma. Většina mladých lidí dnes citlivě vnímá nebezpečí války, vidí potřebu mezinárodní ekonomické spolupráce, ale i problém klimatických změn či demografického růstu. Na tyto problémy reagují státníci, diplomaté a generálové. Co vlastně dělají, jak přemýšlejí, čeho chtějí dosáhnout? Právě studium mezinárodních vztahů pomáhá získat hlubší vhled a tyto procesy pochopit,“ vysvětluje profesor Oskar Krejčí, garant studijního programu Mezinárodní vztahy a diplomacie na UJAK.

 Svět, a s ním i Česko, je plný křížících se sítí mezinárodních vztahů. Absolvent programu Mezinárodní vztahy a diplomacie se tak může zachytit vlastně téměř v každé z nich. V oblasti diplomacie nejen v diplomatickém sboru, ale i v nejrůznějších mezinárodních organizacích vládního i nevládního charakteru – od centrály Evropské unie až po humanitární organizace. „Odborníky na mezinárodní vztahy dnes potřebují jak velké korporace, tak i krajské orgány samosprávy či samosprávy velkých měst. Bez specialistů tohoto druhu se neobejdou sdělovací prostředky. A samozřejmě absolventy našeho programu potřebují školy a vědecký výzkum či některé nevládní organizace,“ vypočítává profesor Krejčí.  

 Důraz na bezpečnost i ekonomickou diplomacii 

Mezinárodní vztahy jsou mezioborové téma. „Mezi přednášejícími jsou specialisté na mezinárodní politické vztahy, zejména silní se cítíme  v oblasti mezinárodních ekonomických a bezpečnostních vztahů, a to s důrazem na ekonomickou diplomacii,“ popisuje garant studijního programu. Právě toto zaměření je s ohledem na vývoj světového dění čím dál žádanější.

  

Pokud vás nový studijní program zaujal, neměly by vaší pozornosti ujít dny otevřených dveří, které UJAK pořádá 11. března. Tam se také dozvíte více například o nových studijních programech Speciální pedagogika nebo Resocializační a penitenciární pedagogika.

 www.ujak.cz