Když na ně nestačí ani pracovníci KRNAPu, ani sojka, můžou se Krkonoše spolehnout na mladoboleslavskou automobilku, která s úklidem tohoto českého přírodního skvostu ráda pomůže. Jen letos pomohla automobilka horám již čtyřikrát.

KAPESNÍKY A PLECHOVKY

Naposledy o první říjnové sobotě, kdy se dobrovolníci z řad zaměstnanců společnosti Škoda Auto opět vypravili na vrcholky hor aby v rámci akce Čisté Krkonoše svedli další boj s pozůstatky vpádů neukázněných turistů. A zatímco v loňském roce v horách 300 dobrovolníků sesbíralo 3 tuny komunálního odpadu a 0,5 tuny pneumatik, letos na stovku dobrovolníků z řad zaměstnanců výrobních závodů z nedalekého Vrchlabí, ale i z Mladé Boleslavi a Kvasin, čekala na čtyřiadvaceti kilometrové trase po hřebenech hor práce s kapesníčky a odhozenými lahvemi a plechovkami.

A po letošní sezoně těchto turistických „artefaktů“ bylo opravdu hodně. Pomalinku na ně ani nestačily připravené igelitové odpadkové pytle. V případě Krkonoš se letos jednalo již o čtvrtou dobrovolnickou akci, při níž se česká automobilka zapojila do péče o jednu z nejvzácnějších, ale

také nejnavštěvovanějších přírodních lokalit v České republice. „Jsme velice hrdí, že řada našich zaměstnanců pravidelně investuje svůj volný čas i své schopnosti do dobrovolnických projektů, které automobilka v průběhu roku organizuje. Krkonošský národní park je naším partnerem již 12 let.

Kromě akcí zaměřených na úklid zdejších vybraných lokalit zde také pravidelně provádíme výsadbu nových stromů,“ připomíná Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast řízení lidských zdrojů.

ZA AUTO STROM

Ovšem úklidem Krkonoš spolupráce KRNAPu a Škodovky nekončí. Škoda Auto se jako dlouholetý partner Krkonošského národního parku pravidelně zaměřuje na pomoc místní přírodě. Letos v létě se zaměstnanci zúčastnili výsadby 600 nových sazenic buku lesního a věnovali se i péči o stromy v oblasti nad Špindlerovým Mlýnem, od Medvědína směrem k Horním Mísečkám. Výsadba nových stromů je jedním z mnoha projektů, kterými Škoda Auto naplňuje svá předsevzetí z oblasti strategie péče o životní prostředí GreenFuture a společenské odpovědnosti ForFuture. V rámci projektu Škoda Stromky bylo jen na území Krkonošského národního parku dosud vysazeno na 154 tisíc stromků. Za 12 let projektu zapustilo

kořeny na více než 100 lokalitách v České republice celkem přes 820 000 sazenic. Škoda Auto se tímto způsobem zavázala v roce 2007 vysadit nový strom za každé prodané auto v ČR.