Plzeňský kraj – Už druhým rokem je v provozu webový portál www.technikaaremeslo.cz, který je zřízen Plzeňským krajem. Tento portál by měl být pomocníkem žákům 9. tříd základních škol při výběru střední školy, kam nejpozději do 1. března 2019 musí odevzdat přihlášku.

 

PŘEHLED ŠKOL I VYBAVENÍ

Na webovém portálu se žáci seznámí jednotlivými technickými školami a jejich studijními obory v Plzeňském kraji. Zjistí více o jednotlivých oborech v seznamu technických a řemeslných studijních oborů společně s jejich charakteristikou a uplatněním absolventů. Zájemci vyberou střední odborné učiliště či střední školu s maturitou a získají i další přínosné informace (vybavení škol, podání přihlášek, přijímací zkoušky), a to vše přehlednou formou. „V Aktualitách škol najdete termíny dnů otevřených dveří, informace o pořádaných akcích, případně také zprávy 

o úspěších žáků v odborných soutěžích“, říká vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Jaroslava Havlíčková.

V rubrice Přijímací řízení zase například návštěvník webu zjistí, k čemu bude potřebovat tzv. zápisový lístek ke vzdělávání. „Na přehledné mapě si můžete vybrat školu, která je k vám nejblíže nebo do které budete mít nejlepší vlakové či autobusové spojení,“ dodává Havlíčková s tím, že v záložce Firmy jsou zase informace o zaměstnavatelích v kraji včetně toho, jakým způsobem spolupracují s technickými středními školami a učilišti.

 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

„Stále platí pravidlo, že řemeslo má zlaté dno, a navíc maturita z technicky zaměřené školy přináší dobrý základ pro vstup na trh práce a zpravidla i zajímavé finanční ohodnocení. V Plzeňském kraji je to o to výraznější, neboť je zde řada zaměstnavatelů, kteří odborníky s technickým vzděláním potřebují 

a oslovují studenty technických oborů s nabídkami praxe již během studia“, uzavírá Havlíčková.

V dalším vydání se zájemci dozví více informací o konkrétních středních odborných učilištích a oborech, které nabízí tyto školy v kraji. (red)

 

Žáci devátých tříd mají možnost se při volbě své budoucnosti poradit na webu. Ilustrační foto: Archiv Deníku 

 PREKOMIA 1