Děti v Česku mají rezervy v pravidelném stravování, které je při jejich vývoji důležité. Především opomíjejí snídani, která by měla tvořit 25 % denního příjmu energie.  Nejhůře jsou na tom teenageři, kteří zaujímají nelichotivé 8. místo v celosvětové studii. Podle studie HBSC vynechává snídani českých 56 % dívek a 47 % chlapců.

Jen pro srovnání, nejhůře na tom je Rumunsko, kde vynechá v tomto věku snídani 64 % dívek, 60 % chlapců a naopak učit se můžeme od Portugalska, kde je nesnídajících dětí nejméně. Jen 27 % dívek a 14 % chlapců.

,,Nejčastějším nešvarem dětí na českých základních školách je popíjení energetických nápojů a nevhodné svačiny v podobě smažených brambůrků, sušenek nebo koblih. Děti například nemají představu o energetických hodnotách výrobku a nerozumí jejich složení a nutričním hodnotám. Informace dětem předáváme v ,,jejich řeči", v souvislostech a tak, aby je mohly okamžitě zužitkovat," říká lektorka projektu Nestlé pro zdraví dětí Michaela Křížková.

,,Existuje mnoho různých i protichůdných informací souvisejících právě se stravou a potravinami. Mnoho mýtů a předsudků přetrvává již dlouhé roky. Je potřeba vědět jak se v těchto informacích zorientovat a rozumět jim. Cílem vzdělávacího programu Nestlé pro zdraví dětí je právě upevnit základní znalosti o pestré a vyvážené stravě a motivovat děti k pravidelnému pohybu," dodává Martina Šilhánová, Creating Shared Value manažerka společnosti Nestlé Česko s. r. o.

Problematika dětské obezity byla hlavním tématem workshopu Moderní vzdělávání 2017, který se uskutečnil 8. 11. 2017 v brněnské Otevřené zahradě Nadace partnerství. Potkali se tady odborníci, zřizovatelé škol, pedagogové i studenti pedagogických oborů. Cílem workshopu byla výměna zkušeností a zpětné vazby, ale i diskuze nad implementací nových výukových programů, které jsou vytvářeny pro život v 21. století. Účastníkům workshopu byl také představen program Nestlé pro zdraví dětí a naučili se například, jak si sestavit tzv. zdravý talíř a jak si spočítat jeho kalorickou a výživovou hodnotu.

Program Nestlé pro zdraví dětí, který se věnuje vyváženému stravování a podporuje pohybové aktivity, působí ve školách od roku 2015 a získal záštitu MŠMT. Odbornost informací v projektu garantuje prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc. ze Společnosti pro výživu, který působí také jako vedoucí lékař oddělení léčebné výživy a je předsedou Nutričního týmu ve FN Praha Motol. V projektu je klíčová lektorská aktivita na školách a výukové aplikace pro interaktivní tabule, které vznikly díky spolupráci špičkových odborníků, pedagogů a znalců komunikace s mladou generací. Tato zábavná výuka je určena žákům 6.-9. tříd základních škol.  Žákům 2.-5. tříd nabízí společnost EDHANCE interaktivní semináře s atraktivními pracovními listy. Lekce pro všechny věkové skupiny jsou zaměřeny například na vyvážený jídelníček, prevenci rizik nevhodné výživy nebo hygienu potravin. Součástí programu jsou i metodické listy pro pedagogy vytvořené tak, aby sami učitelé mohli s interaktivními materiály snadno pracovat a zařadit je do své výuky. Programem doposud prošlo téměř 70 tisíc dětí.

Obezita nezpůsobuje pouze zdravotní problémy. Zvláště u dětské populace je významným socio patologickým faktorem, s nímž se pojí nízké sebevědomí, nervozita, deprese, ale i šikana, kyberšikana či zhoršený školní prospěch. V dospělém věku pak statistiky u obézních jedinců evidují 13krát vyšší úmrtnost z důvodu náhlé mozkové příhody nebo 9krát vyšší úmrtnost na rakovinu tlustého střeva. Celkový hospodářský dopad následně šplhá až do výše miliard.

Stravování dětí ve značné míře ovlivňuje rodinné prostředí, proto je důležité, aby se v informacích orientovali také rodiče. Program Nestlé pro zdraví dětí proto již brzy spustí nové webové stránky www.nestleprozdravideti.cz, kde se mohou i rodiče o projektu dozvědět více a kde mohou také čerpat inspiraci pro vyvážený jídelníček, pohybové aktivity nebo se zúčastnit zajímavých soutěží. Na webu bude sekce určená i pedagogům a školám, ve které budou moci získat výukových materiály zcela zdarma nebo objednat lektorské aktivity na jejich školách.

Kontakt pro média:

Pavlína Vilimovská, Communication manager EDHANCE, Mobil: +420 774 783 944,
Email: pavlina.vilimovska@edhance.cz

Andrea Brožová, manažerka korporátní komunikace firmy Nestlé, Mobil: +420 724 420 148,
Email: andrea.brozova@cz.nestle.com 

NESTLÉ je přední světovou potravinářskou firmou. Posláním Nestlé je zvyšovat kvalitu života a přispívat ke zdravější budoucnosti. Podnikání Nestlé se celosvětově řídí konceptem tzv. vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value), který vyjadřuje základní přístup Nestlé ke společenské odpovědnosti firem. Vychází z myšlenky, že pro dlouhodobou úspěšnost podnikání je nezbytné, aby přinášelo hodnotu nejen vlastním akcionářům, ale také společnosti, ve které působí. Hlavními prioritami jsou oblasti: výživa, voda a mladí lidé. Vzděláváme děti v edukačním programu Nestlé pro zdraví dětí, podporujeme projekty mladých lidí v Soutěži pro vodu a pro mladé lidi vytváříme příležitosti do startu kariéry v Nestlé needs Youth. Jsme také zakládajícími členy Aliance pro mladé, která sdružuje firmy s programy podporujícími zaměstnávání mladých lidí. Více o našich programech a iniciativách na www.nestle.cz

EDHANCE vytváří komplexní vzdělávací projekty, které se zaměřují na modernizaci výuky a její realizaci pomocí interaktivních tabulí. Výukou provázejí zkušení lektoři přímo ve třídách základních a středních škol po celé ČR. Aktuální informace jsou předávány atraktivním a přirozeným způsobem. Mladá generace je tak motivována k reálnému využití získaných informací v běžném životě. Cílem projektů je oslovit nejen mladou generaci a pedagogy, ale i celé rodiny a širokou veřejnost v rámci rozvoje celoživotního vzdělávání. Naši komerční partneři do projektů vstupují v rámci svých CSR (Corporate social responsibility) aktivit, tedy společenské odpovědnosti firem, které vzdělávání mladé generace vidí jako potřebné a smysluplné. Edukační programy jsou díky tomu pro školy zcela zdarma a výukové materiály jsou volně dostupné ke stažení. Mezi klíčová témata, kterými se EDHANCE zabývá, patří kariérové poradenství, vyvážená strava a zdravý životní styl, environment, finanční gramotnost, mediální gramotnost, etická výchova nebo tematika přípravy občana k obraně státu. Více na www.edhance.cz