Fakta o znečištění vody

Naše projekty přírodě pomáhají  

  • Do řek vypouštíme čistší vodu, než jaká jimi mnohdy protéká. Díky tomu se v německých Drážďanech vyrábí z řeky kvalitní pitná voda.
  • Každoročně pořádáme soutěže pro žáky základních škol. V letošním roce děti sestavovaly ptačí budky, které následně umístily do přírody.
  • Podporujeme odkanalizování nových lokalit formou spolufinancování; podporujeme domácí čistírny tam, kde kanalizace není.
  • V ČOV Bystřany pečujeme o biojezírko, v ČOV Neštěmice o broukoviště.
  • V areálech úpraven vod se staráme o krmítka pro veverky a hmyzí domky.
  • Díky revitalizaci nádrže Betynka našlo v jejím okolí domov mnoho živočichů.