Historie obce je spjata s železářstvím, hutnictvím, dřevorubectvím a keramickou výrobou.

     Okolí zastavěné části obce tvoří zemědělská půda a zbylé téměř dvě třetiny katastru obce jsou pokryty převážně smíšenými lesy. V obci i jejím okolí se nachází spoustu zajímavých míst vhodných k návštěvě jak pěších tak cykloturistů. Kromě možnosti houbaření se v místních lesích nachází množství studánek lákajících k osvěžení pramenitou vodou, vzpomeňme např. studánku U Huberta, U Aničky, U kukačky, U srnce, Kančí, Nad Doubskou aj., nebo množství volně rozmístěných památníků, jež jsou věnovány význačným, v těchto lesích působícím lesníkům, ale i umělcům – milovníkům přírody. Soubor těchto památníků tvoří tzv. Lesnický Slavín. Snad nejznámějším památníkem tohoto souboru je Máchův památník, nacházející se na nejvyšším bodě katastru s krásným výhledem do okolní krajiny.

     Kromě možností se projít po pěší naučné stezce nebo projet po cyklistických stezkách navazujících na známou Jantarovou stezku vedoucí kolem řeky Svitavy mezi Brnem a Blanskem je možné navštívit i zříceninu Nového hradu viditelnou již ze silnice vedoucí od Lipůvky do Blanska nad obcí Svinošice. Nedaleko obce na pokraji chatové oblasti, nad údolím řeky Svitavy, na turistické pěší stezce, jejíž součástí je i část naučné stezky se můžete pozastavit nad rozvalinami bývalého strážního hradu nazvaného Čertův hrádek. Kolem něj právě vede turistická pěší stezka k již zmiňovanému Novému hradu.

     Díky poloze obce a kopcovitému terénu s poměrně velkým převýšením se nejen z Máchova památníku, jak již bylo uvedeno, ale i z jiných vyvýšených míst na svazích nad obcí se návštěvníkům naskýtají krásné výhledy do okolní krajiny a do údolí řeky Svitavy. Z vyhlídky na Dlouhém Vrchu jižně od obce nebo z vyhlídky u Huberta se starou hrušní a božími muky na východní straně obce jsou vidět vrcholky Malého a Velkého Chlumu a za příznivé viditelnosti lze spatřit i zámek v Letovicích.

     Přímo v obci, jejíž dostupnost je zajištěna autobusovým spojením ze 4 km vzdáleného okresního města Blanska, se nachází mnoho zajímavostí: Dominantou obce kostel zasvěcený Nejsvětějšímu srdci Páně, výletiště Bahňák s možností koupání a občerstvení, zvonička z roku 1371, která nám svým zvoněním připomíná poledne a klekání, budova bývalé továrny na keramiku, lesní hřbitov, kde se točil mimo jiné i seriál Četnické humoresky.

Další zvláštností obce je Hradský tunel na železniční trase Brno–Svitavy, zapsaný na seznamu kulturních památek. V polích nad obcí, nedaleko vyhlídky U Huberta, se nachází Hrubý lom, kde se těžil kámen pro domky prvních obyvatel obce. O tomto lomu bylo zmiňováno i v učebnicích a skriptech jako o nalezišti otisků zkamenělin.Infrastrukturu obce tvoří budova základní školy, mateřské školy, obecního úřadu s poštou a kadeřnictvím, obchody s potravinami, hotel s restaurací a wellness centrem, obecní hospoda U Červené Růže s možností stravování.

     Ke sportovnímu vyžití je kromě již zmiňovaného výletiště Bahňák, možnost využít sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm a nově zrekonstruovaným víceúčelovým hřištěm a pro děti dvě dětská hřiště.

     Největší zajímavostí obce je však stálá expozice Olomučanské keramiky, která se nachází v již zmiňované budově Obecního úřadu. V nově zrekonstruovaném muzeu se nachází více než 400 exponátů této unkátní keramiky, jejíž největší rozkvět je datován do roku 1859, kdy došlo k vytvoření oficiální obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku pod názvem „Gebrüder Schütz“.

     Expozice je dostupná každý den po telefonické dohodě s obecním úřadem. Při návštěvě muzea je možné využít služby zkušeného a znalého průvodce s obsáhlým, ale hlavně velice zajímavým a odborným výkladem.

     Rovněž společenský život obce se neustále rozvíjí a díky práci zájmových složek, hlavně práci jejich členů všech věkových kategorií, je na vysoké úrovni a může se pyšnit mnoha zajímavými akcemi určenými pro širokou veřejnost.

     Proto Vás, kteří čtete tento příspěvek, ale i Vaše známé, zvu na „Den Olomučan 2019“, kterým chceme našim občanům, bývalým spoluobčanům i náhodným návštěvníkům obce představit krásu a zajímavosti okolní přírody, její současnost i historii, která počítá již 666 let od první písemné zmínky o naší obci. Den Olomučan 2019 se uskuteční v neděli 25. srpna 2019. Na návštěvu obce a setkání s Vámi se těší zastupitelé obce i naši spoluobčané.

Přejeme Vám krásné a příjemné chvíle strávené u nás v Olomučanech.

Za obec Olomučany

Josef Smíšek, starosta obce