V dohledné době čeká Slaný výstavba řady nových bytů, což logicky povede k nárůstu počtu obyvatel. Jako učitel tedy považuji za klíčové zajistit dostatečný počet míst ve slánských mateřských a základních školách. Musíme si uvědomit, že naše školy již nejsou nejmladší, v nejbližších letech bychom měli plošně modernizovat jejich vybavení a pokračovat v rekonstrukci školních prostor jako celku. Hodně se zaměřujeme na sociální tématiku. Kam je potřeba zaměřit, nejvíce pozornosti v této oblasti, očima žen z kandidátní listiny slánské ČSSD.

Naděžda Šantorová: „Mezi mé zákazníky v kadeřnictví, které provozuji, patří i řada seniorů. Všímají si věcí, které mladší, ale hlavně zdravý člověk nevnímá. Velkou překážkou jsou jak nerovné chodníky, tak i přechody a křižovatky s vysokými obrubníky. Uvítali by jejich úpravu do bezbariérové podoby, což by ocenili i tělesně postižení a matky s kočárky. Mnozí bydlí v domech bez výtahu.“

Lenka Smiešková: „Mohla by pomoci výstavba malometrážních bezbariérových bytů. Měli bychom zvážit rozšíření MHD, případně i zřízení služby senior taxi. Využili by to zejména obyvatelé místních částí.“

Renata Tůmová: „V řadě měst již tento způsob přepravy seniorů k lékaři či do lékárny funguje. Našel by využití i ve Slaném. Ráda bych se soustředila i na podporu rodin. Bude nutné prosadit výstavbu nové mateřské školky. Ráda podpořím i rozšíření nabídky příměstských táborů.“

Naděžda Šantorová: „Souhlasím, každá forma podpory rodin s dětmi je důležitá, ale podobně jako u seniorů stěžejní téma mladých je v zajištění vhodného bydlení.“

Lenka Smiešková: „Ve Slaném chybí například i azylový dům, který nejčastěji využívají matky samoživitelky, pokud se dostanou do obtížné životní situace. Nejbližší je na Kladně. Stačilo by pro tento účel zakoupit a následně vhodně upravit běžný rodinný dům.“

Renata Tůmová: „Rodiny s dětmi by také jistě rády uvítali více možností ke společnému trávení volného času. Městské parky vyžadují pravidelnou péči, aby byly vždy upravené a bezpečné. Podobným prostorem je plovárna, i zde jsou nutné úpravy.“

Naděžda Šantorová: „Před pár týdny jsme na plovárně byli. Situace je kritická. Vedle bazénů by potřeboval hlubší zásah celý prostor. Uvítala bych, kdyby byla použita slaná voda, je to ekonomické, ale hlavně i ekologické řešení oproti stávajícímu chlorování. Pokud by se instalovalo solární vyhřívání, bylo by možné plavat venku od začátku května do konce září.“

Lenka Smiešková: „Hodně se investovalo do rozvoje hřišť pro nejmenší děti. To oceňuji. Nesmíme ale zapomínat na potřeby teenagerů.“

 

Facebook: ČSSD-SLANÝ

https://www.cssdslany.cz/