I vzhledem k tomu, že se v posledních dnech šíří různé polopravdy a nepravdy, věnuji se v tomto článku tomu, co se v tomto volebním období povedlo a co jsme připravili k realizaci. Jak jsme byli úspěšní a dokázali rozpohybovat  ,, věci veřejné" a dokázali voličům, že spolu s nimi dokážeme pracovat pro město, se ukáže až po sečtení hlasů v říjnových volbách, které nás čekají za necelých čtrnáct dní.

Já sám jsem velmi spokojen s naplňováním slibu voličům. Navíc se nám povedlo realizovat mnohem více, vzhledem k naplňování potřeb občanů Holic. Stejně jako naši koaliční partneři jsme neslibovali žádné kryté bazény či městskou policii. Ale oproti tomu jsem hrdý na to, že se nám například povedlo zmodernizovat techniku Technických služeb a Sboru dobrovolných hasičů. Pokud bych měl pojmenovat další úspěchy, zmíním například umístění všech dětí do mateřských školek (požadavky na umístění neklesají, naopak stoupají), umožnili jsme vznik mikrojeslí, vyřešili problém se sociálně slabší skupinou obyvatel města jejich umístěním do zrekonstruované budovy bývalé Základní umělecké školy. Vybudovali nová a rozšířili stávající dětská hřiště a pokračovali v modernizaci škol a školek. Převedli jsme Pardubickému kraji pozemky pro vybudování Rychlé záchranné služby v ul. Hradecké. Vybudovali mnoho městských chodníků a komunikací, bezpečné přechody a připravili k realizaci mnoho nových projektů.  Jsem hrdý na pokrok při revitalizaci městského stadionu a hřiště Na Lipáku.  Na stadionu jsou již zrekonstruována dvě travnatá hřiště (dotace), intenzivně se pracuje na budování atletického oválu s atletickými prvky, dále na vodohospodářské části (dotace), kde chceme využívat vodu z nových studní (dotace)v kombinaci se srážkovými vodami pro potřeby nejen stadionu a tenisových kurtů. Podařilo se nám odkoupit od státu potřebné pozemky pro vybudování kluziště, skateparku a inline dráhy. Zároveň jsme v celém areálu obnovili zeleň. Vzhledem k dobré finanční kondici města, tlaku sportovních klubů a sportovně aktivní veřejnosti, jsme připravili výstavbu sportovní haly se dvěma tenisovými kurty, se sedmi badmintonovými kurty, hřištěm pro florbal a futsal, tribunou a zázemím pro tyto kluby. V plánu je, že v ní budou hostovat  i další kluby a je připraveno i další komerční využití. Z čísel potřebnosti hodin, které nám dodali sportovní kluby a spolky, je již nyní zřejmé, že poptávka, především v odpoledních hodinách a o víkendech, převyšuje kapacitu nové haly. Původně jsme navrhli postavit halu tréninkovou za cca 15milionů Kč. Po zapracování připomínek veřejnosti, předsedů dotčených klubů a poté i zastupitelů, se nakonec vyprojektovala hala "ostrá" s maximálním využitím a významem pro celý region. Cena díla se tak ustálila na rozpočtovaných 60 milionech korun. Zakázka však může být  vysoutěžena za nižší cenu než je tato projekční. Částka 30 milionů korun by měla být hrazena z dotace, o kterou žádáme. Termín zahájení stavby je posunut ze srpna letošního roku o cca 3 měsíce, vzhledem k tomu, že žádost tuto dobu ležela na HZS Pardubice a jejich souhlas jsme obdrželi s tímto zpožděním. Žádný další skluz
 v termínech stavby není. Financování díky dotacím bude zajištěno a její financování by nemělo ovlivnit běžný rozpočet města v dalších letech. V areálu stadionu počítáme i s umístěním venkovních posilovacích strojů, hřiště na petangue a dětského hřiště pro veřejnost. Spolu se stadionem prochází rekonstrukcí i hřiště Na Lipáku, kde mimo jiné budujeme pro veřejnost a školy, hřiště s umělým povrchem (dotace).  V současné době připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci sociálních zařízení, šaten a osvětlení ve staré sportovní hale.

Díky investování do pojízdného podia a dalšího vybavení pro venkovní slavnosti se výrazně zvýšilo množství pořádaných akcí ve městě, což bezesporu přispělo k rozšíření nabídky kulturního programu.  Z dalších projektů zrealizovaných či připravovaných k realizaci se musím zmínit o budování "startovacích bytů" (dotace) v č. p. 59, zbourání budovy "šatlavy" a využití pozemku pro ZŠ Komenského, kde máme zároveň připravený projekt na rekonstrukci fasády budovy školy. Spolu s rekonstrukcí rozvodů vody a elektřiny řešíme bezbariérovost a konektivitu v ZŠ Holubově (dotace). Pokračujeme v rekonstrukci chodníku v ul. Staroholická, v opravě hřbitovního domku s vybudováním sociálního zařízení pro veřejnost a další akce, které občané zaznamenávají na každém kroku.
V současnosti též pracujeme na projektu odbahnění a zvýšení retenční schopnosti rybníku Blažkovec, kde chceme zároveň opravit břehy a vybudovat pláž pro možnosti přírodního koupání občanů Holic. Termín podání žádosti o dotaci na tuto stavbu je polovina ledna 2019 a město bude připraveno tuto žádost včas podat. Je mnoho dalších projektů, které jsme zrealizovali a další se chystáme realizovat
 v příštím volebním období. Z výše popsaného je patrné, že jsme nezaháleli a já spolu s dalšími kandidáty Soukromníků prosím voliče, aby k říjnové volbě přistupovali uvážlivě. Nedali na sliby populistů, nebrali vážně různé lži, či polopravdy a volili jen podle svých očí, srdce a rozumu.

Jen spolu s vámi se nám podaří vybudovat lepší Holice

Petr Bajer, místostarosta Holic, předseda Strany soukromníků ČR a lídr strany v komunálních volbách v Holicích

https://www.facebook.com/bajer.petr/