Ve spolupráci se serverem Homeland.cz jsme je zmapovali. Zde je výčet toho, na co současní zájemce o nový byt hledí, a na co doporučíme hledět i vám samotným.

Lokalita

Stále lze najít poměrně dost zastánců bydlení v menších obcích. Důvodem zde může být především fakt, že ceny nemovitostí jsou oproti městům výrazně nižší. Většina lidí ale touží po městech. A to buď po jejich okrajích, nebo přímo po jejich centrech. Dokládá to třeba prodej luxusních bytů v Praze, které jsou vesměs situovány právě v oblasti centra našeho hlavního města. Toto jasně potvrzuje, co požaduje nejnáročnější klientela.

Pokud jde o výběr správné lokality, hraje roli nejenom současný stav, ale také stav budoucí. Lidé při výběru hledí na to, aby se jim v místě žilo dobře jak nyní, tak i za pár let. Zajímají se i o územní plány, jelikož je velkým rozdílem plánovaná revitalizace, nebo vznik průmyslových oblastí se sklady a továrnami. Takové bydlení se může stát pro každého doslova noční můrou.

Dostupnost služeb

Tento požadavek výrazně souvisí se samotnou lokalitou. Zatímco výše jsme se na ni zaměřili z obecného pohledu, nyní už se podíváme konkrétně. A to na dostupnost jednotlivých služeb. Ideální je, pokud jde kamkoliv snadno dojít pěšky. I taková místa skutečně existují. Nejvíce lidé hledající bydlení hledí na dostupnost:

  • Školek a škol
  • Lékařské péče
  • Větších obchodů

Dopravní obslužnost

Jsou samozřejmě místa, která nemohou být dostupná pěšky. Proto je jedním z požadavků při pořízení nového bydlení i dobrá dopravní obslužnost. Úzce to souvisí s tím, zda je bydlení vyhledáváno v menším, nebo naopak větším městě. Tím chceme říci, že reality Praha obvykle v tomto požadavku nemají problém. Dostupnost klasických MHD autobusů nebo tramvají, stejně jako stanic metra je i na vnějších částech samozřejmostí. Při výběru však mnoho lidí přihlíží i na dobré napojení na hlavní silniční tahy – třeba mimo Prahu. To je požadavek pro ty, kteří se neobejdou bez vlastního vozu.

Dispozice bytu

Dávno pryč je doba, kdy mezi vyhledávanou dispozici patřila ta s oddělenou kuchyní. Současná doba nahrává hlavně praktičnosti a lepšímu využití celého prostoru. I proto je mezi dispozicemi největší zájem o ty označované jako „+kk“. Neznamená to nic jiného, než řešení založené na propojení obývacího pokoje a kuchyně. A proč je tolik oblíbené? To poznáte při první návštěvě, až budete připravovat pohoštění a přitom budete stále v kontaktu a v hovoru s pozvanými hosty.

Náklady na bydlení

Nejenom, že nemusí být nic levného pořídit vlastní bydlení – zvláště v dnešní době, kdy se ceny drží celkem vysoko. Lidé pochopitelně hledí i na náklady spojené s bydlením. Tedy na pravidelné platby a jejich výši. Co v tomto případě hraje roli? Je to především:

  • Spotřeba tepla
  • Spotřeba elektrické energie
  • Ceny za údržbu objektu

Do popředí se dostávají hlavně nemovitosti s efektivně vyřešeným vytápěním a dobrou celkovou izolací. Též se hledí na komfort bydlení spojený s tím, aby starost o dům – včetně úklidu uvnitř i venku, obstarávala externí firma za dobrou cenu.

Stav nemovitosti

Když se mluví o koupi bydlení, je třeba říci, že většina zájemců hledá co nejpohodlnější možnosti. Tím chceme říci, že důraz je kladený hlavně na stav nemovitosti, po její technické stránce. Co to znamená? Pokud jde o byt, většina volí raději již zrekonstruovanou nemovitost, nebo vyhledává v segmentu novějších developerských projektů. V případě domu se do popředí dostává více zájem postavit nemovitost vlastní, než rekonstruovat tu současnou. Důvodem je fakt, že nové bydlení umožní nejenom okamžité nastěhování, ale jistotu, že v následujícím období nebudou třeba žádné výrazné investice do rekonstrukcí a oprav.

Cena

Velmi důležitá věc. Aktuální ceny nemovitosti jsou vyšší než před pár lety. Je to dáno hlavně vyšším zájmem – tedy poptávkou. Je pochopitelné, že každý zájemce o bydlení chce pořídit co nejlevněji. V tomto segmentu ale jasně funguje zákon nabídky a poptávky a je pochopitelné, že žádanější a lepší nemovitosti jsou dražší. Zájemci tedy mají dvě možnosti. Buď zaplatit více, nebo slevit ze svých požadavků.

S cenou jako takovou souvisí i hypotéka. Jelikož požadavky bank jsou spojeny i s nutností mít naspořeno, odvíjí se plánovaná výše investice do nemovitosti i od toho, kolik bude mít žadatel na účtu a o jak velký hypoteční úvěr si bude moci žádat. Stoprocentní financování totiž od posledních úprav již není klasicky možné realizovat.