Dnešní doba přináší velký tlak na rychlost uzávěrky, vyžaduje se, aby mzdy byly vypočteny první, druhý den v měsíci. Svou roli hrají požadavky zaměstnance na informace o jeho docházce a zůstatcích dovolené. Samozřejmostí a základním cílem sledování docházky zůstává kontrola příchodu zaměstnanců do zaměstnání.

Žádný systém se již bez webového prostředí neobejde. Prostředí je nastavitelné podle přání zákazníka – žádné zbytečné položky, jen to, co používáte. Ideální je mít možnost konfigurovat prostředí dle profilu uživatele. 

Docházka není primární činností vedoucího, proto potřebuje mít možnost sledovat případné chyby v systému (zapomenutý příchod, legislativní odchylky), ne je hledat. Správně nastavené kontroly a propojené schvalování docházky zaručí její bezchybné zpracování.

Důležité je i propojení na mzdový systém, které zaručí, že nebude potřeba data přepisovat ručně. Ideální je integrace přímo s mzdovým systémem MZDY PROFI, od společnosti RON Software, ale docházkový systém může poskytovat data jakémukoli mzdovému systému. 

Moduly, které se budou hodit:

Odměny zaměstnanců
Implementace formulářů odměn zjednoduší práci. Výpočty mohou být například propojeny na výkony střediska. Podmínkou je uživatelsky definovatelné work-flow. 

Plánování směn a nepřítomností
Docházkový systém od RON Software nabízí sledování legislativy již při plánování směn. Sleduje novinky a nabízíme průběžné aktualizace ke stažení.

Notifikace
Proč otevírat docházku každý den, když to není nutné? Nechte si zasílat notifikační e-maily jen definovanými událostmi a v nastavitelných cyklech.

Mobilní aplikace
Příjemným doplňkem docházkového systému je mobilní aplikace, která umožňuje psát žádanky o dovolenou z domova. Kdykoliv také zjistíte její zůstatek

Služební cesty
Správným nastavením schvalovacích procesů a notifikací lze velmi zásadně odbourat papírovou práci s proplácením cestovních náhrad a vyúčtováním plateb za hotel.  Za tuzemské i zahraniční, vše dle legislativy. 

Informační kiosky
Slouží k informovanosti zaměstnanců ve výrobních firmách, kde nemají všichni počítač. Zaměstnanci se mohou přihlašovat ke svému účtu pomocí používaného ID média nebo jména a hesla.

Docházkový systém by měl být užitečným pomocníkem
Společnost RON Software si myslí, že docházkový systém by měl být hlavně pomocníkem. I když se nedá vše zautomatizovat, správnou implementací docházkového systému můžete ušetřit spoustu času a nervů při měsíčních uzávěrkách.

Více informací najdete na www.ron.cz.