1.)    Chceme být zodpovědným partnerem vás občanů žijících v našem královském městě. Partnerem pro ty kteří zde žijí, pracují či chtějí podnikat. Partnerem pro ty, kteří zde vychovávají své děti, partnerem těch, kteří to nejlepší ze svého života odevzdali a mají právo na klidný odpočinek, ale stejně tak i těch, kteří se ocitli v nesnázích, protože k tomu není nikdy daleko.

2.)    V první řadě chceme, aby naše město bylo bezpečné. Je to bod číslo JEDNA našeho programu a musí být pilířem programu každého kandidujícího subjektu ve Slaném. Nelze žít a vychovávat děti tam, kde necítíte jistotu a oporu svého města. To je zkrátka nepřípustné.

3.)    Chceme být zodpovědným hospodářem, který se nebrání při řízení města využívat selský rozum jehož se častokrát v politice nedostává. Podporovat projekty, které jsou pro občany důležité, které si skutečně přejí a ne jen projekty pro zisk politických bodů.

4.)    Chceme být zodpovědným politickým partnerem, který nerozděluje, ale spojuje. Je čitelný, hledá podporu a shodu pro důležité projekty napříč mezi všemi zastupiteli. Jedná ve vzájemné úctě s politickými kolegy, má pochopení pro jejich návrhy a společně pak řeší prioritní potřeby města bez ohledu na soukromé zájmy. Klíčová otázka příštích let musí být: „Je to dobré pro Slaný?“

5.)    Chceme podporovat sport a kulturu v našem krásném městě, ať už zájmové spolky či sportovní oddíly, ale také party nadšenců, kteří ve svém volném čase pro své spoluobčany pořádají různá setkání, výstavy, turnaje, besedy, festivaly, ochutnávky, přednášky, koncerty a řadu dalších věcí. Pro někoho možná drobnosti, ale právě tyto záležitosti (kromě bezvadně fungujícího města samozřejmě) tvoří z našeho města lepší místo pro život a spoluvytvářejí to čemu se v knihách říká „láska k domovu“.

A to Vám garantujeme!

Vaše ANO Slaný

www.anoslany.cz