KLIKNI PRO EXPORT

Díky stále rostoucímu počtu pojištění menších obchodních případů a také přibývající komunikaci s našimi exportéry, vznikla potřeba pro novou službu, která by usnadnila a zrychlila cestu k pojištění EGAP.
Nová funkce "KLIKNI PRO EXPORT" nabízí stávajícím i nově příchozím klientům přístup do tzv. klientské zóny, ve které najdou detailní přehled o svých poptávkách. Primárním cílem je jednodušší zadávání požadavků na předběžné posouzení, respektive pro samotné pojištění. Postupně by se měly nahradit stávající formuláře k vyplnění žádosti o pojištění, čímž se klientovi výrazně zjednoduší administrativa a díky vyšší automatizaci i zkrátí celý proces zpracování. Každá nově příchozí poptávka se zaznamená v přehledu žádostí, kde klient uvidí rozpracované nebo již podané žádosti a bude mít rovněž přehled o tom, který obchodník daný obchodní případ zpracovává a jaké pojistné sazby mu byly indikovány. 

Zdroj: www.egap.cz

Snadný přístup

Přímo tlačítkem KLIKNI PRO EXPORT na webových stránkách www.egap.cz

Zvolte možnost:

 • "Chci předběžnou nabídku" - prověření zahraničního odběratele a tím i posouzení obchodního případu
 • "Chci pojistit" - přímý požadavek o pojištění

Funguje u produktů:

 • Pojištění faktury (splatnost do 2 let)
 • Pojištění faktury (splatnost nad 2 roky)
 • Pojištění proti riziku nemožnosti plnění smlouvy o vývozu (kupujícím)

Zdroj: www.egap.cz

Další nabízené produkty

 • Pojištění faktury odkoupené bankou(splatnost do 2 let)
 • Pojištění faktury odkoupené bankou (splatnost nad 2 roky)
 • Pojištění banky financující vývoz (kupujícím)
 • Pojištění akreditivu
 • Pojištění předexportního úvěru
 • Pojištění investic v zahraničí
 • Pojištění bankovního úvěru n investice v zahraničí
 • Pojištění bankovní záruky