Galerie Kodl je založená na více než stoleté rodinné tradici, což se odráží i v přístupu ke svým klientům. "Jedna paní přišla s obrazem, před námi byla na třech místech, nabízeli jí za něj kolem deseti tisíc. Nikdo nedokázal rozluštit autora. Byl ruský, ale podepsaný latinkou, ne azbukou. Kdo perfektně nezná ruské autory, nedovedl to rozpoznat.  Paní chtěla sedmnáct tisíc. Přemluvil jsem ji, ať ho dá do aukce. Dostala kolem čtyř set tisíc. A opravdu štěstím omdlela. Dodnes mně nosí štrúdl." vypráví majitel Galerie Kodl soudní znalec PhDr. Martin Kodl.

Není nikterak výjimečné, že i obrazy známých autorů dosáhnou na aukcích rekordní ceny. Příkladem může být obraz Antonína Slavíčka Na lavičce, který se z původní vyvolávací částky 3 miliónů vyšplhal právě v aukčním prodeji až na 15 miliónů.

Jak nabídnout umělecký předmět do aukce?

Prvním krokem je kontaktování naší aukční síně Galerie Kodl emailem, ve kterém pošlete fotografie nabízeného uměleckého díla spolu se stručným popisem (signatura, rozměry apod.) a kontaktem na vás. Následně si s vámi domluvíme osobní schůzku, kde proběhne bezplatná konzultace o díle nabízeném do aukce. Doporučujeme mít připravenou veškerou možnou dokumentaci o tom, jak se dílo dostalo do vašich rukou, např. doklad o koupi. Pokud byl na dílo v minulosti dělán znalecký odhad či odborný posudek, nezapomeňte jej vzít s sebou.

Jakmile se s klientem dohodneme na vyvolávací ceně, podepíšeme společně smlouvu, kde je uvedeno:

- cena i další postup a podmínky před a po uskutečnění aukce,
- termín, kdy klient dostane peníze utržené v prodeji, podmínky vrácení díla apod.

 V případě úspěšného prodeje předmětu bude částka snížena o předem domluvenou provizi a proplacena po zaplacení kupujícím. V případě, že se předmět neprodá, vrátíme vám jej klientovi zpět, nebo může být po předešlé dohodě zařazen do komisního prodeje s nově stanovenou cenou.

Po podepsání smlouvy připravíme dílo do aukce, včetně pořízení fotografie a popisu do aukčního katalogu. Pokud si prodávající přeje, můžeme také zajistit i další potřebné služby, které pomohou v lepším zhodnocení nabízených děl – restaurování, rámování obrazů a znalecké posudky.

Na aukci se pak draží podle dražebního řádu, který je pevně stanoven. Dražební číslo dostanou zájemci buď při registraci na místě aukce, nebo je jim přiděleno na základě podaných pevných či telefonických limitů. Kupující se musí prokázat dokladem totožnosti. Jednotlivé položky se draží v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v katalogu. Licitátor vždy oznámí, jaké dílo se právě draží a vyhlásí vyvolávací cenu. Zájemci pak podávají své cenové nabídky. Položka je licitátorem přiklepnuta tomu, kdo nabídl nejlepší cenu, a ten získá právo a povinnost za tuto cenu uzavřít na předmět dražby kupní smlouvu.

Samotná aukce se liší od těch filmových, kde se kupující překřikují jeden přes druhého. U jednotlivých děl je podle jejich ceny stanoveno, jaký finanční význam má zdvižení dražebního čísla. Žebříček výše příhozů si přitom každá aukční síň stanovuje individuálně a uvádí ho v dražebním řádu. Ten, kdo nabídl nejvíce se stává novým majitelem díla. Platit může po ukončení dražby v hotovosti, bankovním převodem nebo kartou, nejdéle pak do 7 dnů po aukci. Obraz zůstává do doby zaplacení v naší galerii.

Galerie Kodl se zaměřuje na nákup a prodej obrazů, kreseb, grafik a plastik českého výtvarného umění 19. a 20. století. Zakládá si nejen na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu. Za posledních dvacet pět let se zde prodaly obrazy za tři miliardy korun. V čele špičkového týmu odborníků a historiků umění stojí současný vlastník, soudní znalec PhDr. Martin Kodl. Na poslední aukci se podařilo prodat více než 200 uměleckých děl za rekordní částku 250 miliónů korun. Galerie Kodl tak potvrdila své výjimečné postavení. Již sedm let je ve všech číslech nejúspěšnější aukční síní. Více informací na www.galeriekodl.cz.