Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádá ve spolupráci s partnery sérii bezplatných praktických seminářů k vnitřním trhu EU pro malé a střední podnikatele. Cílem celé série seminářů je představení možných řešení aktuálních problémů na vnitřním trhu EU z pohledu českých podnikatelů, mezi něž patří především přeshraniční poskytování služeb a vysílání pracovníků zejména do německy mluvicích zemí. Účastníci seminářů získají informace o možnostech financování pro malé a střední podniky a novinkách v aktuální legislativě EU v oblasti vnitřního trhu. Nejbližší seminář se uskuteční již 25. března od 9:00 v budově Radnice města Ostravy. Registrovat se můžete na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Záznam z prvního semináře, který proběhl 15. ledna 2019 v Praze, můžete zhlédnout zde.

Níže představujeme jednotlivé služby, které Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje, a se kterými se můžete blíže seznámit na nadcházejícím semináři.

Jednotná kontaktní místa (JKM)

Cílem Jednotných kontaktních míst je usnadnit podnikatelům vstup do podnikání v oblasti služeb v celé EU Pomoc je poskytována těm, kteří se chtějí v jiném státě usadit (vyřídit si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění), nebo do těchto zemí poskytnout přeshraničně službu. Podnikatelé mohou například získat informace o lhůtách a správních poplatcích, či podmínkách pro získání oprávnění. Klienti navíc již nemusí ztrácet čas „obíháním“ velkého množství úřadů, potřebné formality pro vstup do podnikání si zajistí na jednom místě. Kanceláře JKM se nacházejí na živnostenských úřadech v krajských městech či pověřených obcích a v Praze. Více informací naleznete na webu MPO.

Kontaktní místo pro výrobky (ProCoP)

Další bezplatnou službou je kontaktní místo pro výrobky ProCoP, které poskytuje informace nezbytné pro uvádění výrobků na trh EU či ČR. ProCoP zodpovídá dotazy týkající se například dovozu či vývozu technických zařízení, hnojiv, kosmetiky, potravin a potravinových přípravků, kosmetiky a výrobků určeným dětem. Pro více informací kontaktujte ProCoP na tel. čísle +420 224 221 701, nebo emailu procop@mpo.cz.

SOLVIT

SOLVIT nabízí bezplatně pomoc podnikatelům a občanům s řešením jejich problémů na úřadech členských států Evropské unie. Příkladem oblastí, které služba řeší, je sociální zabezpečení včetně rodinných dávek, uznávání odborných kvalifikací, víza a práva pobytu, práce v zahraničí a další. SOLVIT tak představuje alternativu ke zdlouhavým a mnohdy nákladným soudním řízením. Více informací naleznete na ec.europa.eu/solvit, nebo využijte linku. +420 224 221 701, či email solvit@mpo.cz.