V letošní poslední vlně kotlíkových dotací jsou na výměnu starých kotlů podle údajů Ministerstva životního prostředí určené více než 3 miliardy korun. Poslední vlna dotací by tak měla uspokojit až 30 000 žadatelů. Kotlíkové dotace si organizuje Ministerstvo životního prostředí, ale příjem žádostí a proplácení dotací mají na starosti jednotlivé kraje. Ty také v různých termínech vypisují výzvy k podávání žádostí.

Získat kotlíkovou dotaci není vzhledem k velmi velkému zájmu žadatelů úplně snadné. A právě proto přišla energetická společnost E.ON s užitečnou službou pro veřejnost. Na webových stránkách www.eon-teplo.cz nabízí komplexní pomoc a koordinaci kroků pro získání dotace. „Máme bohaté zkušenosti jak s vyřizováním dotací, tak i s vlastní realizací výměny kotle. Celkem jsme ve druhé vlně dotací pomohli 274 žadatelům a pokud s námi lidé požádají o dotaci dostatečně dopředu, naše úspěšnost při získání dotace se pohybuje okolo 98 %," říká Luboš Vrbata, vedoucí Solution sales ze společnosti E.ON Energie.

Čím dříve se zaregistrujete, tím máte větší šanci

Kotlíkové dotace jsou poměrně velkorysé a není proto divu, že je o ně ze strany žadatelů velký zájem. Navíc vzhledem k tomu, že jde letos už o poslední vlnu, množství žadatelů dále roste. Už z tohoto důvodu je nutné věnovat žádosti velkou pozornost. Nejdůležitějším okamžikem je příprava podkladů a následně samotné podání žádosti na příslušný krajský úřad. „Při podávání žádosti není vůbec nutné čekat až na samotné datum příjmu v konkrétním kraji. Žádost a všechny potřebné podklady připravujeme se zákazníky dopředu, a přesně v určené datum i hodinu pak všechny dokumenty na úřad elektronicky pošleme," popisuje postup podávání žádosti se společností E.ON Luboš Vrbata. A dodává, že při podání žádosti o Kotlíkovou dotaci jde někdy doslova o minuty, a je proto velmi důležité mít všechny podklady pečlivě připravené. Své žádosti můžete posílat již dnes.

Nechte vyřízení Kotlíkové dotace na E.ON

Společnost E.ON poskytuje komplexní službu vyřízení Kotlíkové dotace včetně ověření, zda zákazník splňuje podmínky pro získání dotace, přípravy podkladů a doručení žádosti na příslušný krajský úřad. Současně zákazníkům radí, jaký topný zdroj si vybrat, postará se o demontáž starého kotle a jeho ekologickou likvidaci a zajistí dodávku nového zdroje, jeho odbornou montáž a uvedení do provozu.

Výše podpory může činit až 80 % uznatelných nákladů v maximální výši 120 000 korun. V praxi to pak znamená, že nový plynový kondenzační kotel lze pořídit například za 30 000 korun se vším všudy.  Do uznatelných nákladů lze totiž zahrnout nejen cenu nového kotle, ale také výdaje za rozvody a instalaci. Pokud je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality ovzduší v ČR označena jako prioritní území, podpora bude navýšena o dalších 7 500 korun. Maximální částka dotace se tedy může vyšplhat až na 127 500 korun.

Kde mohu momentálně zažádat?

Své žádosti můžete do E.ONu posílat již dnes – ať už jste z jakéhokoli kraje.

Pospěšte si, pokud bydlíte v jednom z následujícíh krajů:

Královehradecký kraj otevírá program Kotlíkových dotací 11. 9. 2019
Ústecký kraj otevírá program Kotlíkových dotací 16. 9. 2019
Liberecký kraj otevírá program Kotlíkových dotací 23. 9. 2019
Jihočeský kraj otevírá program Kotlíkových dotací na přelomu září a října.
Plzeňský kraj otevírá program Kotlíkových dotací v říjnu 2019
Vysočina otevírá program Kotlíkových dotací v říjnu 2019
Zlínský kraj otevírá program Kotlíkových dotací v říjnu 2019
Jihomoravský kraj otevírá program Kotlíkových dotací v druhé polovině října 2019
Pardubický kraj otevírá program Kotlíkových dotací 31.10.2019
Hlavní město Praha otevírá program Kotlíkových dotací 31.10.2019

Pro koho jsou Kotlíkové dotace určené?

Kotlíková dotace je určena na výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy na tuhá paliva za úspornější systém vytápění. Mezi podporovaná řešení patří plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Na rozdíl od předchozích let již není možné žádat o dotaci na nový kotel na uhlí. Dotace jsou určeny pro rodinné domy a fyzické osoby a jejich rozdělování je plně v kompetenci jednotlivých krajských úřadů.