Klasické školy jsme si zažili téměř všichni, jistě není nutno rozepisovat, jak to v nich chodí. I když jsme třeba i měli výborného učitele, nelze zapomenout na to, jak na nás působilo známkování, porovnávání se spolužáky a co všechno jsme si z ní odnesli. Když naše aktivní objevování nahradily informace od jiných a my zůstali obvykle pouhými pasivními příjemci…

Existují ale i alternativy!

Nezapomeňte, že důležité je školu vybírat s ohledem na dítě. Sami nejlépe znáte jeho povahu, specifika, slabiny i silné stránky. Nabídka škol je dnes široká a alternativy ke klasice existují!

ScioŠkoly jsou alternativní základní školy, které připravují děti na život ve stále se měnícím světě. Ve ScioŠkolách se snažíme o to, aby se děti naučily dovednosti, které jim pomohou vést spokojený a naplněný život. Rozvíjíme studijní autonomii, komunikační a další tzv. měkké dovednosti (emoční inteligenci, týmovou práci, kreativitu…). Přistupujeme k dětem individuálně, respektujeme jejich přirozené tempo i individuální přístup k učení. Místo učitelů máme průvodce. Místo známek poskytujeme zpětnou vazbu. Nabízíme přátelské a podnětné prostředí, kam se děti těší. V každé třídě je omezený počet dětí na průvodce.

Nyní funguje v ČR 10 ScioŠkol, které celkem navštěvuje již více než 700 spokojených dětí. Od září 2019 plánujeme otevřít jednu také ve Zlíně, a to v centru města! Všechny ScioŠkoly jsou zapsány ve školském rejstříku, díky rozhodnutí MŠMT. Všechny vychází z předpokladu, že děti mají přirozenou touhu učit se, podporována je vnitřní motivace a schopnost převzít zodpovědnost za vlastní učení.

Vyplňte nezávazný dotazník k zájmu o ScioŠkolu ve Zlíně, pomůžete tak k její realizaci! Také vás zveme na setkání, které se bude konat ve středu 2. dubna od 16:00 do 18:00, v prostorách budovy v centru Zlína - Bartošova 4393, u nám. Míru

Pokud Vás ScioŠkola zajímá, a chcete být informování o jejím vzniku, zveřejnění přihlášek či o plánovaných akcích na únor až duben, přihlaste se do facebookové skupiny ScioŠkola Zlín" anebo napište na zlin@scioskola.cz. Více informací o ScioŠkole najdete také na www.scioskoly.cz nebo na facebook.com/Scioskola.