Jak jsme se přesvědčili na veřejných setkáních, mnoho z vás s tímto záměrem nesouhlasí, a zřejmě ještě více o něm nic neví. Proto si Vás dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.

Z nezávislé studie, kterou jsme si nechali zpracovat odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, vyplývá, co by Vám nový byznys plán SMO přinesl:

 •   Závislost na plynu a jeho nestabilní ceně
  Elektrárna Dětmarovice, která je po loňském požáru plně funkční a je připravena Vám dodávat teplo dlouhodobě, má přitom v záloze pro dodávky tepla hned několik zdrojů – kromě černého uhlí také plyn nebo topný olej.

 •   Nejméně 15 nových komínů ve městě
  Je pravda, že tyto komíny by splňovaly všechny limity, ale jak praví staré přísloví, „každý komín se jednou zanese“. Podle zmíněné studie by prokazatelně došlo ke zhoršení ovzduší ve městě. (Naopak Elektrárna Dětmarovice po kompletní modernizaci splňuje ty nejpřísnější ekologické limity – a exhalace, které vypouští z téměř 300 metrů vysokého komínu, mají na životní prostředí ve městě ve srovnání s jinými zdroji zanedbatelný vliv. Což ostatně před lety svým rozhodnutím potvrdili radní v Bohumíně, kteří všechny plynové kotelny ve městě zrušili a připojili město k horkovodu z Dětmarovic.)

 •   Náročný provoz kotelen
  Nutnost starat se o provoz kotelen, kde vždy – i při dodržení všech předpisů – hrozí možnost havárie, která by mohla mít vzhledem k plánovanému umístění kotelen přímo u domů tragické následky.

 • Mimořádné investiční náklady
  Vybudování nových kotelen by vyšlo na stovky milionů korun, které by město jistě mohlo využít jinak a lépe ve prospěch svých obyvatel.

I já jsem jeden z Vás, občanů Orlové. A není mi lhostejné, v jakém městě budou vyrůstat a žít mé děti, jaký vzduch budou dýchat. Proto Vás vyzývám, abyste svůj názor jasně sdělili zastupitelům včas, k čemuž budete mít ideální příležitost ve volbách.

Radim Sobotík
obchodní ředitel společnosti ČEZ Teplárenská

PS: Zmíněnou studii i další informace k výhodám centrálního zásobování teplem z Dětmarovic najdete na našich internetových stránkách www.cezteplarenska.cz.