Liberec - Cesta k dokonalému výrobku začíná ve spolupráci s vývojovými centry v Německu, Japonsku a USA, i ve zdejším designovém centru. Svět je stále provázanější, a to platí i pro spolupráci v nadnárodních koncernech. Koncepty se v této japonské firmě stále rodí v zahraničních pobočkách, ale design v prototypové a sériové fázi se stává výsadou místních konstruktérů klimatizačních jednotek a tepelných výměníků. Výrobky pak putují do testovacího centra a zkušebních laboratoří umístěných v libereckém závodě, a poskytují tak cennou zpětnou vazbu konstruktérům, kde výrobek vylepšit z hlediska montáže i jakostních parametrů.

JAK VZNIKÁ KLIMATIZACE


Sedíte v autě. Před vámi tisíce kilometrů k Jaderskému moři. První, co vás zajímá, je klimatizace. Bez ní by cesta byla k nepřežití. Pokud je správně nastavená, neměli byste o ní ani vědět.
Jen zapnout knoflík a vnímat pohodu. A právě pohoda a komfort jsou klíčová slova, která motivují ruku konstruktérů od konceptu a technických parametrů až k finálnímu výrobku. „Zákazník požaduje komfort a my mu ho dáme. Pohoda pasažérů je pravým smyslem naší práce," říká šéf designového centra společnosti Denso Manufacutring Czech, s.r.o, Zdeněk Moravec. Design výrobku vychází z požadavků zákazníka a zároveň z přísných interních nároků na bezpečnost výrobku, nejvyšší kvalitu a samozřejmě přijatelné náklady. Než se začne klimatizace vyrábět na sériové lince, zapojuje se liberecká pobočka po dobu tří až čtyř let do prvotní spolupráce v soutěži o zakázky, podpory rozpracování konceptu, přes návrh a výrobu prototypů k sériovým produktům. A celý proces vývoje se výrazně zrychluje díky umístění vývojového centra přímo v místě výroby. Koncept nazvaný „Design for Manufactruring" (konstrukce s ohledem na výrobu) je unikátním projektem v rámci celého koncernu. Konstruktéři výrobku sedí blízko výrobě, vývoji procesu, přípravků a vstřikovacích forem. „Jsme tam, kde vzniká produkt. To nám dává neocenitelnou možnost zajít do výroby, seznámit se s problémy tam, kde vznikají, konstruovat výrobek s ohledem na použitou technologii a strukturu forem. Nechceme odhadovat situaci jen od stolu, ale klademe důraz na ověřování skutečností přímo na místě", dodává šéf designového centra. Vývoj výrobku se tak odehrává paralelně s vývojem procesu, konstruktéři získávají cenné zpětné vazby od kolegů z ostatních oddělení, což přináší jak úsporu času, tak více nákladů spojených s případnými modifikacemi. Doba je čím dál rychlejší, a tak zhruba třicítka lidí v designovém centru musí umět pružně reagovat na požadavky zákazníků, dodavatelů i kolegů z ostatních oddělení. „Dnes se již nezadávají jednorázově konstrukční zadání do výroby. Vše se děje v součinnosti a v reálném čase.
V tom na dnešního zaměstnance klade doba vysoké nároky. I konstruktér musí být schopen dobře komunikovat a plánovat svou práci. Je důležité umět zvážit změnu oproti standardu, správně vyhodnotit rizika a následně navrhnout nejlepší tvar výrobku včetně projednání technologických parametrů a způsobu ověření v laboratořích," přibližuje denní chleba konstruktérů jejich šéf.

Ing. Zdeněk Moravec, Designové Centrum


OD BENTLEY PO ŠKODOVKU


Spektrum zákazníků je skutečně široké. S výjimkou korejských vozů jej tvoří automobilky z celého světa. Denso navrhuje a vyrábí klimatizace a tepelné jednotky pro vozy Suzuki, Toyota, Volkswagen, Škoda, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Ford, ale i Bentley a Lamborghini. Konstruktéři musí splnit i specifické požadavky evropských automobilek. „V Evropě se dělají designová auta, proto klimatizační jednotky nejsou jen na první pohled obyčejné a stále stejné krabice. Musíme navrhovat a vyvíjet pro jednotlivé typy designových vozů, kde jsme limitováni prostorem a zpřísňujícími se požadavky na výkon a kvalitu" zdůrazňuje. Například u nízkých sportovních vozů musí být parametry jiné než u středních tříd. Variabilita výrobků je pro zákazníka stále důležitá, ačkoliv stejně jako v Japonsku, tak i v Evropě je kvůli tlaku na cenu patrná snaha o standardizaci. „Pro jednoho zákazníka a platformu často připravujeme i několik desítek variant," říká Zdeněk Moravec. Všechny vyrobené prototypy procházejí náročnými zátěžovými zkouškami v testovacím centru. Musí splňovat přísné parametry na hluk, tepelné výkyvy v důsledku klimatických změn, životností testy i nároky na kvalitu použitých materiálů.


Kontrola provozu přímo na HVAC (zleva - prezident Shinichiro Yamaji, jednatel Atsushi Murase, supervizor HVAC linky Jiří Novák)


DOBA SE ZRYCHLUJE


Jak už bylo řečeno, doba i technologický vývoj se neustále zrychlují. Zatímco dříve se nový typ auta vyvíjel až 10 let, teď jsou to řádově roky. Důvod je nasnadě. Oslovit koncového zákazníka stále novými, designově neotřelými i konstrukčně vylepšenými vozy. A i když se dá očekávat, že trh s automobily zcela jistě ovládnou za pár let elektromobily nebo auta s vodíkovým pohonem, chlazení a klimatizace budou zapotřebí vždycky.

Popis klimatizační jednotky

Výrobní program DMCZ


ČESKO – STROJÍRENSKÁ VELMOC


V této souvislosti oslovuje designové centrum stále nové lidi z oboru. Středoškoláky i vysokoškoláky. Svět začíná znovu objevovat slávu českého strojírenství. „V zahraničí se opět ví, že Češi jsou nadaný národ. Máme tradici, smysl pro techniku, a s roky získáváme stále více zkušeností z mezinárodního prostředí. Věřím v naše lidi a jejich schopnosti," konstatuje Zdeněk Moravec a pokračuje „Svět jde kupředu a automobilový průmysl čekají velké změny spojené s novou koncepcí mobility, a pravděpodobným růstem segmentu elektromobilů. A zde jako výrobci klimatizací a chlazení máme veliký prostor pro rozvoj. Naší vizí je navrhovat klimatizace ve vysoké kvalitě pro koncového zákazníka a uvolnit tak ruce pro výzkum a vývoj nových technologií v jiných evropských pobočkách. Navrhovat konkurenceschopné produkty skrze hlubokou znalost zákaznických požadavků, výrobních technologií a restrikcí z pohledu vyrobitelnosti. V dobrém slova smyslu do výrobku vtiskneme správný poměr mezi technickými požadavky na jeho výkon a technologickými možnostmi. To je důvod naší existence zde v Liberci," vysvětluje Zdeněk Moravec a dodává: „Snažíme se zajistit, aby náš konstruktér viděl výsledek své práce jak v laboratoři, tak i na výrobní lince a dokonce i u zákazníka, kde se jeho výrobek instaluje do auta. To je na naší práci to nejlepší. Když vidíme konkrétní auto a konkrétního člověka. Když víme, že jsme pro něj vytvořili dokonalý luxus," zdůrazňuje. Jako problematické vidí nedostatek strojařů s jazykovým vybavením na trhu práce. „Dnes je situace taková, že pokud se nám přihlásí na pozici konstruktéra technik, přezkoumáme jen základní znalosti angličtiny. Zkušenost nám potvrzuje, že pokud se kolegové pohybují v denním kontaktu s cizím jazykem, do několika měsíců jsou schopni se na základních technických záležitostech domluvit. Více nás zajímá, jaké má uchazeč schopnosti a jestli je kompetentní pracovat v prostředí mezinárodní firmy, kde se klade důraz na komunikaci, spolupráci a předvídání budoucího vývoje situací. Z naší strany se pak snažíme kolegům vytvořit pracovní podmínky pro rozvoj jejich znalostí, dovedností a kompetencí. Společně například vytváříme výukové materiály, podporujeme získávání zkušeností z pobytů v zahraničních pobočkách. Již po řadu let vysíláme na několikaleté stáže kolegy do Německa i Japonska. Včetně rodinných příslušníků," konstatuje šéf designového centra. A ani v liberecké pobočce se dveře netrhnou. Každý týden sem na služební cesty jezdí kolegové ze závodů z různých částí světa. To je jeden z aspektů globální firmy, kdy zaměstnanci mají možnost spolupracovat s kolegy různých národností," uzavírá šéf designového centra společnosti Denso Manufacturing v Liberci Ing. Zdeněk Moravec.

3D model klimatizační jednotky

3D model klimatizační jednotky