V oblasti vysychajícího Čadského jezera se odehrává jedna z největších humanitárních krizí současnosti, kterou ale světová média a veřejnost přehlížejí.
Důsledkem klimatických změn – dlouhotrvajícím obdobím sucha, které způsobuje nedostatek zdrojů obživy, a v důsledku ozbrojených konfliktů zde bylo nuceno opustit své domovy kolem 2,5 milionu lidí. Téměř 3,6 milionu lidí nemá dostatek potravy a přibližně 460 tisíc dětí trpí akutní podvýživou. 

„S rodinou jsem žila spokojeně na ostrově v jezeře Čad. Jednou v noci přišli vzbouřenci a napadli naši vesnici. Spálili nám dům na popel. Popadla jsem děti a utekla jsem s nimi pryč,” vypráví Amina a dodává: „V našem novém domově se nám líbí. Díky podpoře CARE jsem začala drobně podnikat - prodávám tkané podložky a věci do domácnosti. S penězi, které vydělám, jsem schopna svou rodinu uživit. Jednou bych se ale chtěla vrátit do svého skutečného domova – pokud bude mír.”

CARE podporuje v Čadu místní komunity a uprchlíky v jejich soběstačnosti a nezávislosti na vnější pomoci tak, aby mohli vést důstojné životy. Rovněž je seznamuje s riziky nelegální migrace a negativními jevy s tím spojenými.

Hlavním zdrojem obživy obyvatel Čadu je zemědělství, a proto jsou skupiny farmářů školeni v zemědělských postupech přizpůsobených měnícímu se klimatu. Zvláštní pozornost je věnována domácnostem, kde je hlavou rodiny žena a které se v důsledku toho nacházejí ve finanční nouzi. S cílem rozvoje živobytí dostane každá taková domácnost dvě kozy a jednoho kozla, které jim pomohou zajistit živobytí prodejem mléka a dalších produktů a umožní i rozšíření stáda do budoucna. Zároveň s tím podporujeme i vzděláváni v oblasti veterinárních technik, především co se týče dovedností vakcinace a péče o dobytek.

CARE se dlouhodobě zaměřuje na podporu žen a dívek, které jsou hladem a chudobou ohroženy nejvíce. Ženy zapojené do projektu podporujeme v zakládání spořících kooperativ (tzv. VSLA, Village Savings and Loans Associations), kde se učí základům finanční gramotnosti, účetnictví a principům trhu. Díky tomu se mohou ženy jako Amina stát nezávislými, naučit se podnikat a být schopny nejenom své děti uživit, ale také je posílat do školy. 

V rámci projektu „Podpora důstojného života a živobytí pro oběti ozbrojených skupin v Čadu“ je podporováno více než 10 tisíc zranitelných jedinců. Projekt je financován Ministerstvem vnitra České republiky v rámci programu „Pomoc na místě“ a dárci CARE Česká republika. Pomáhejte dál spolu s námi na www.balikypomoci.cz. Děkujeme!

 CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních humanitárních organizací na světě.
Po celém světě zachraňuje životy, podílí se na odstraňování chudoby a zasazuje se o genderovou rovnost. Byla založena v roce 1945 v USA, kdy začala posílat první balíky s potravinovou pomocí do válkou postižené Evropy. Jen Československu poskytla CARE v letech 1946–1950 pomoc v hodnotě 32,8 milionů korun. Dodnes pomáhá těm nejzranitelnějším, zejména ženám a dětem. S nástupem komunismu se povědomí o CARE v České republice vytratilo, dnes však můžeme pomáhat také my. Pobočka CARE Česká republika byla založena v roce 2007. I díky laskavosti českých dárců podpořila CARE v roce 2018 více než 56 milionů lidí v 95 zemích světa.

 Více na www.care.cz