Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Vzhledem k tomu, že jsem bývalým profesionálním sportovcem, tak mi není lhostejné, že naše děti začínají být čím dál více obézní a nemají vztah ke sportu. Chci pomoci tomu, aby děti začali reflektovat důležitost zdravého životního stylu, aby v budoucnosti nekončili v nemocnicích. A když už hovoříme o nemocnicích, tak bych se rád zasadil o to, aby se do našich zdravotnických zařízení vrátili naši doktoři a sestry. Nesmíme zapomenout rovněž na to, že žijeme v průmyslovém kraji, kde se hodně našich lidí živilo prací horníka a dnes přichází doba, kdy pomalu bude končit těžba uhlí. Celou dobu co působím v politice se zasazuji o to, aby v případě neprolomení limitů stát pomohl zachovat propuštěným horníkům jejich životní úroveň, popřípadě vytvořit taková pracovní místa, kde budou moci využít svých zkušeností z důlního prostředí. A v neposlední řadě je zde velmi palčivé téma, které nás určitě všechny trápí, a to je bezpečnost našich lidí, hlavně ve vyloučených lokalitách a jejich bezprostředním okolí. Je potřeba posílit bezpečnostní složky a zavést nulovou toleranci k porušování veškerých pravidel.

Jaké profesní či životní zkušeností chcete při práci v Senátu uplatnit?

Jednoznačnou profesní a životní zkušeností pro mě bylo tříleté působení ve Sněmovně Parlamentu ČR pod vedením pravicové vlády. Tyto zkušenosti bych já, a spolu se mnou drtivá většina občanů, již rozhodně nikdy nechtěl zažít. Především z tohoto důvodu budu dál razit středo-levicovou politiku, která je lidem rozhodně bližší.

Co nejvíc trápí váš region, za který kandidujete?

O tom jsem již podrobněji hovořil v první odpovědi, nicméně vnímám, že v našem regionu lidi spolu s bezpečností trápí i dostupnost, průjezdnost a rovněž bezpečnost našich silnic.

Na které téma se chcete v Senátu zaměřit?

Vzhledem k mému velmi kladnému vztahu k dětem se zaměřím na sportování dětí, bezpečnost našich obyvatel, zajištění budoucnosti horníků, návrat českých doktorů a zdravotních sester do našich nemocnic a v neposlední řadě začleňování seniorů do společnosti v rámci např. zavedení zahradních terapií v domovech pro seniory ve spolupráci se školami.

Napadlo Vás během života, že budete dělat politiku?

Přiznám se, že za mého aktivního působení v hokeji, jsem o tom nepřemýšlel, nicméně po mém návratu z působení v zahraničí mi to začalo běžet hlavou. Především proto, že i politika patří do našeho každodenního života.

Jak jste se k ní dostal?

Začalo to komunální politikou, kdy jsem byl osloven svými kamarády z mládí.

Co v ní chcete dokázat?

Jako sportovec jsem i na ledě občas cítil křivdu a zákeřnost a vždy jsem se snažil jejich obětem pomoci. Podobně resp. stejně bych rád v politice pomáhal lidem k lepšímu a spokojenějšímu životu.

Jak nejraději relaxujete po své práci?

Mým koníčkem je vaření, takže po práci rád své rodině uvařím něco dobrého, a když je více času, vyrážíme společně na pěší túry po našich Krušných horách, které mám velmi rád. Krásných přírodních míst zde je tolik, že nebudu vypichovat jen jedno místo. Přesto je mým snem, o který bych se rád zasadil, je, aby na nejvyšším vrcholu Krušných hor – Loučná – vyrostla rozhledna pro veřejnost.