Komu jste vaši petici s více než  11,5 tisíce podpisy odevzdali?

Petici jsme předali jednak řediteli obvodního báňského úřadu v Brně, ministru životního prostředí a petičnímu výboru Senátu ČR. První dvě instituce naši petici přijali a zaevidovali.

Senát na základě petice svolal veřejné jednání a pak i veřejné slyšení, kde jsme se mohli vyjádřit. Této akce se zúčastnilo na čtyřicet starostů z Hodonínska, kteří ve svých vystoupeních tvrdě bojovali za pitnou vodu pro své obce. Na naší straně jsou též zástupci Vodovodů a kanalizací, ředitel Povodí Moravy, zástupci jihomoravského kraje, senátoři – Ivo Valenta a Anna Hubáčková. Aktivně na naši podporu zde vystupovali i odborníci, kteří psali hydrologické posudky, na něž se při našich vyjádřeních pro státní orgány odvoláváme.

Slyšení trvalo více než čtyři hodiny a ukázalo se, že kromě zástupce těžaře dlouhodobě podporuje těžbu jen Ministerstvo životního prostředí.

MORAVSKÝ PÍSEK. Snímek ze slavnostního otevření nového náměstí se stavěním máje. Foto: obec Moravský Písek/archivMORAVSKÝ PÍSEK. Snímek ze slavnostního otevření nového náměstí se stavěním máje.Foto: obec Moravský Písek/archiv    Autor: Obec Moravský Písek

Můžete zrekapitulovat nejzávažnější argumenty proti plánované těžbě?

Hlavní argument je, že těžba by se měla odehrávat ve vzdálenosti pět set metrů od pátého nejvydatnějšího zdroje pitné vody v České republice.

Území plánovaného dobývacího prostoru leží v chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod, navíc také v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje a v aktivním pásmu záplavové zóny.

Už jen tyto argumenty by měly být dostačující k tomu, aby v takovém prostoru těžba nebyla možná.

V posudcích, které máme v ruce, jsou odborníky popsaná vážná rizika, jež mohou vodní zdroj zásadně ohrozit po odkrytí hladiny spodní vody. Podle nich neexistuje opatření, kterým by se případná kontaminace vody dala vrátit zpět do původního neporušeného stavu. To je zvláště v dobách současného sucha, kdy Ministerstvo životního prostředí vypisuje dotace ve výši 600 milionů korun na nové zdroje pitné vody, opravdu nepochopitelné. My chceme vodu ochránit zadarmo a nepotřebujeme k tomu ani korunu z dotací. Jen chceme, aby se tady netěžilo.

Víte, před nedávnem jsme slavnostně otevřeli naše nové náměstí, budujeme inženýrské sítě pro výstavbu 13 rodinných domků, chystáme dostavbu základní školy, rekonstrukci sokolovny a spoustu dalších akcí pro lepší život našich občanů. Proti tomu stojí projekt těžby, který je tlačený vpřed bez ohledu na nás obyvatele, a je s ním spojena řada negativních dopadů na dlouhé roky dopředu. To se nikdo nemůže divit, že se bráníme.

Starostka Moravského Písku Hana Habartová při kontrolním dnu výstavby inženýrských sítí v lokalitě Nedakoničky, kde jsou připraveny parcely pro   13 rodinných domů. Foto: obec Moravský Písek/archivStarostka Moravského Písku Hana Habartová při kontrolním dnu výstavby inženýrských sítí v lokalitě Nedakoničky, kde jsou připraveny parcely pro 13 rodinných domů. Foto: obec Moravský Písek/archiv     Autor: Obec Moravský Písek         

Jaká je aktuální situace v tomto problému?

V polovině května byla petice projednávána a podpořena ve výboru senátu pro regionální rozvoj. Nicméně se v současné době na veřejnost dostala informace, že báňským úřadem by měl být dobývací prostor stanoven v řádu několika dnů. To sice ještě neznamená povolení těžby, ale je to jeden z důležitých kroků.

Jak zareagujete, pokud bude dobývací prostor báňským úřadem stanoven?

V momentě, pokud by byl stanoven dobývací prostor, bude těžař usilovat o povolení těžby. Současně s tím ale my, kteří stojíme za peticí, použijeme všechny své síly, aby k těžbě nedošlo. Každé další jednání v této věci, a že jich už bylo, mě přesvědčuje o tom, že naše snaha o ochranu pitné vody pro 140 tisíc obyvatel je správná a je třeba vydržet a nedat se.

Jsme připraveni podat proti rozhodnutí odvolání a bude-li třeba, budeme se bránit i soudní cestou. Rozhodně nebudeme nečinně čekat, jak vše dopadne.

Pokud by přece jen došlo na povolení těžby, jaké kroky zvažujete?

Pakliže by byla těžba povolena, tak kromě ohrožení vodního zdroje pro celý region nás v obci čeká zátěž spojená nárůstem těžké nákladní dopravy, celkově až 90 průjezdů těžkých aut denně, dále zatížení hlukem a prachem.

Doprava štěrku je plánovaná podél odlehčovacího kanálu směrem na Moravský Písek, již nyní je ale intenzita dopravy v obci vysoká, povolením těžby se stane neúnosná.

Já nevidím žádnou možnost, na základě které bych změnila svůj postoj k těžbě štěrku. Jsem přesvědčena, že povolit těžbu je hazardem s vodou, s přírodou i s námi lidmi, kteří tady žijeme. Naši občané se mě při každé příležitosti ptají, co je nového s těžbou. Já vím, že také nemohou pochopit, jak je možné, že přes masívní odpor tisíců lidí, který byl již mnohokrát vyjádřen, ať už podepisováním petice, jednáním s politiky nebo usnesením 57 zastupitelstev z regionu proti těžbě, proces povolování stále pokračuje.

Zatím v zápase o ochranu vody těsně prohráváme, ale hra ještě nekončí a věřím, že zdravý rozum nakonec zvítězí.         (PI)