JEDINEČNÝ DOTEK SOUČASNÉ VĚDY

Zatímco ve velkých městech mají tamní obyvatelé příležitost podívat se během Noci vědců do univerzit a akademických institucí nebo stále populárnějších science center, na venkově tato příležitost zpravidla chybí. O to cennější je účast Contipra v rámci této oblíbené popularizační akce. Naopak nevýhodou je právě zmíněná nutnost registrace. „Contipro je přísně kontrolované farmaceutické pracoviště, kam bohužel není možné jen tak vpustit veřejnost. Sice na příští rok nějaké dny otevřených dveří chystáme ve spojitosti s oslavou 30 let firmy, ale i ty budou muset být nějak kapacitně omezené,“ prozrazuje vedoucí marketingu Ondřej Jireš. Zároveň zájemce o návštěvu Contipra nabádá, aby přenechali místo na Noci vědců opravdovým zájemcům o vědu a výzkum. „Pokud se někdo zajímá, jak to u nás v laboratořích vypadá a jak funguje naše výroba, bude mít možnost se k nám podívat příští rok. Na Noc vědců připravují naši odborníci specifický program, který je určený právě pro nadšence přírodních věd.“

NANOTECHNOLOGIE A BUDOUCNOST MEDICÍNY

V rámci programu Noci vědců v Contipru se návštěvníci podívají na čtyři stanoviště. Budou jimi Fermentace, tedy oblast úzce související s výrobou kyseliny hyaluronové pomocí vhodných bakterií, dále Nanotechnologie a Medicínské aplikace, kde se představí nové pokročilé materiály, které najdou v budoucnu uplatnění ve zdravotnictví, a konečně stanoviště Fyziologie buňky, jež osvětlí základní výzkum Contipra v oblasti lidských tkání.

Návštěvníci si budou moci vyzkoušet spoustu činností sami, na mnoho předmětů a zařízení si budou moci sáhnout. „Naši školitelé jsou zkušení a budou umět vědou provést i úplné laiky. Registrace začne v pondělí 16. září v 10:00 na webu contipro.cz/noc-vedcu. Kdo nezaváhá, nebude litovat a odnese si výjimečný zážitek,“ láká Ondřej Jireš všechny případné zájemce.

Pavlína Dytrtová

Začíná nový vzdělávací cyklus v oblasti přírodních věd

Velké nadnárodní koncerny i nejmenší soukromé firmy si stále více uvědomují nutnost provázat teoretické vzdělávání s praktickou výukou, která je ihned využitelná při výkonu povolání. Stále častěji proto dochází mezi školami a firmami ke spolupráci. V našem regionu patří mezi pozitivní příklady takové spolupráce program FYBICH, který organizuje a financuje doubroučské Contipro. Díky programu FYBICH vyrůstá pod Orlickými horami silná generace českých vědců a dalších odborných pracovníků nejen pro český průmysl, ale také zdravotnictví nebo pedagogiku.

Už 21. září se rozjíždí oblíbený cyklus přednášek, který svým zaměřením na fyziku, biologii a chemii prozrazuje původ zkratky FYBICH. Přednášky se konají v areálu Contipra v Dolní Dobrouči a jsou zdarma přístupné studentům středních škol. Celkem osm sobot v tomto školním roce vyplní přední odborníci z různých oblastí těchto věd. První téma „Moderní diagnostické metody v medicíně“ povede profesorka Zuzana Bílková z Univerzity Pardubice a postupně se během roku v rámci celého cyklu protočí celá řada dalších uznávaných českých kapacit nejen z akademického prostředí.

Cyklus přednášek studenty připravuje i na budoucí studium na vysoké škole. Program FYBICH posiluje jejich vzdělanostní úroveň oproti jejich vrstevníkům, kteří třeba ještě ani o svém budoucím povolání neuvažují. Kromě přednášek nabízí i oblíbenou letní školu v Nekoři a dlouhodobé stáže přímo ve špičkově vybavených laboratořích Contipra. Někteří účastníci tohoto vzdělávacího programu zaznamenali se svou vědeckou prací významné úspěchy v mezinárodních soutěžích v USA, Číně a Rusku, a to včetně několika prvních míst. Třeba někdo takový bude i v letošním turnusu, který startuje už za týden.

Náš region může z takovéto spolupráce mezi firmami a školstvím jenom profitovat a je pozitivní, že studenti a učni mají stále širší spektrum příležitostí a pro vlastní rozvoj.

Denisa Krátká

Kdo si odnesl Cenu Contipro?

V letošním roce farmaceutická firma Contipro zahájila další způsob podpory mladých vědeckých talentů a poprvé vybrala nejlepší diplomové práce vysokoškoláků v oborech polymerů a regenerativní medicíny. Vítězky obou kategorií, Kateřina Krausová a Tereza Juráková, získaly nejen nové zkušenosti, ale také finanční odměny ve výši 50 tisíc Kč. Mladí vědci na dalších místech této soutěže si odnesli odměny ve výši 20 nebo 10 tisíc. Contipro již nyní připravuje druhý ročník této své nové eponymní ceny. (red)

www.contipro.cz/kariera