Co hlavního se změnilo na hejtmanství, když před osmi lety převzala vládu sociální demokracie?

Nemám ve zvyku měnit překotně něco, co funguje, ač jsem za to kritizován. V personálním složení krajského úřadu jsme téměř žádné změny neudělali, jen vývoj ve zpracovávaných agendách vyvolal některé drobné organizační úpravy. Snažil jsem se společně s radními i zastupiteli vždy o to, aby spolu lidé z jednotlivých odborů spolupracovali. To je ve veřejné správě často velký problém, ale náš úřad je na tom v hodnocení vztahu k obyvatelům velmi dobře.

Konec druhého čtyřletého mandátu je opět časem bilance, co se na Vysočině v uplynulých letech opravdu povedlo?

Od začátku jsme si společně s celým vedením samosprávy Kraje Vysočina nestavěli vzdušné zámky. Vycházeli jsme z reality a důsledně plánovali tak, aby hospodaření kraje bylo vždy vyrovnané nebo přebytkové. Podařilo se nám maximálně využít programovací období a především v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod vyčerpat více než 8 miliard korun na smysluplné projekty, které slouží obyvatelům celé Vysočiny. Kromě řady rozsáhlých investic do dopravní infrastruktury, do modernizací nemocnic, do budování sítě zdravotnické záchranné služby nebo do zlepšení podmínek pro život klientů v našich sociálních zařízeních je Vysočina i v rámci ČR na špičce v oblasti informačních technologií. Například v elektronizaci veřejné správy svědčí o významu Vysočiny třeba to, že jsme se nedávno stali za celou republiku garantem v projektu evropského systému výměny zdravotnické dokumentace. To, že naši lidé tak jezdili do Bruselu vyjednávat za celou Českou republiku, mluví myslím za všechno.

V návaznosti na současný hospodářský růst se mnoho firem potýká s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, na trhu práce chybí i řemeslníci. Podniká kraj nějaké kroky, které mohou tuto nepříznivou situaci zvrátit?

Nerovnováhu v nabídce pracovních sil cítím už dlouho. Na jedné straně školy chrlily absolventy, kteří se nenašli ve svých oborech uplatnění a na druhé straně chybí pracovníci v průmyslu, stavebnictví či dopravě. V rámci našich možností se snažíme situaci řešit, nicméně zaváděné změny se projevují až v dlouhodobém horizontu. Začali jsme reorganizací středoškolského vzdělávání v našem kraji. Na něj navázala propracovaná podpora technického vzdělávání, které se snažíme dětem i rodičům zatraktivnit. Současní odborníci ve strojírenských firmách dosahují důchodového věku a v celém státě není nikdo, kdo by je plnohodnotně nahradil. Oslovujeme všechny žáky základních škol a následně vytváříme exkluzivní technické a studijní podmínky na našich středních školách. Naše školy jako jedny z prvních nabízely stipendia právě pro studenty potřebných oborů.

Pokud porovnáte rok 2008 a nynější rok 2016. Jaké rozdíly vás napadnou? Posunula se Vysočina ve svém vývoji?

Dle mého názoru jsme všichni společně udělali na Vysočině kus práce. Bez rozdílů považuji nasazení všech radních, zastupitelů a přístupy obecních samospráv k práci pro Vysočinu za vysoce profesionální. I přes změny v příjmové části rozpočtu se nám každý rok podařilo dosáhnout vyrovnaného hospodaření. Naopak významně jiným byl v tomto období přístup státu a vlády k regionům. Za dobu našeho fungování v čele kraje jsme měli za partnery na nejvyšší úrovni pět různých vlád. Jednání s nimi nikdy nebyla snadná, ale troufám si říci, že vyjednání s nynější vládou jsou věcná, konstruktivní a posouvající věci kupředu.

Co důležitého Vysočinu čeká po volbách?

Pokud dostaneme důvěru obyvatel Kraje Vysočina, budeme pokračovat ve stejném tempu i v dalších čtyřech letech mandátu. Za důležité považuji pracovat bez hádek a hloubení zbytečných příkopů. Mé zkušenosti a viditelné výsledky práce mě přesvědčily, že Kraj Vysočina nejvíce potřebuje stabilní samosprávu, dělné zastupitelstvo i radu. Schopných a pracovitých lidí je na Vysočině hodně a jejich výsledky jsou zjevné. Nenechme se proto ovlivňovat mnohými výkřiky a populistickými výroky znějícími na účty krajů z nejrůznějších struktur vzniklých v našem hlavním městě. Je třeba si uvědomovat, že tyto laciné ataky zvenku nic nevyřeší. Řešením je pouze dosud zavedený realistický přístup. Odpovědnost a viditelné výsledky práce všech obyvatel kraje jsou zárukou spokojeného žití na Vysočině.