AXA kryje onemocnění COVID-19 v plném rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě i v případě pandemie. Všem bez rozdílu nabízí na bezplatné lékařské konzultace po telefonu a na Facebooku spustila informačního chatbota ke koronaviru.

Onemocnění COVID-19 ohrožuje nejen zdraví, ale i náš příjem. Důležité je proto mít uzavřené takové pojištění, které klienta chrání před těžko zvládnutelnými finančními důsledky způsobenými zhoršením zdravotního stavu, a to i v době pandemie.

Kvůli šíření onemocnění COVID-19 a vyhlášenému stavu pandemie mohou ale lidé narazit na to, že jsou některé pojistné události uvedeny mezi výlukami z pojištění nebo se na ně vztahuje zastropování vyplacené pojistné částky. Klientů skupiny AXA Česká republika a Slovensko se tato omezení netýkají.

"Životní pojištění AXA kryje onemocnění COVID-19 v plném rozsahu dohodnutém v pojistné smlouvě v případě hospitalizace, pracovní neschopnosti či úmrtí, a to i v případě pandemie," uvádí Robert Gauci, generální ředitel skupiny AXA Česká republika a Slovensko. „Naším posláním je pomáhat lidem žít lepší život, a to i v obtížných chvílích jako nyní. Rozhodli jsme se proto všem bez rozdílu nabídnout možnost bezplatné lékařské konzultace. Prostřednictvím naší asistenční služby Telemedicína a našeho nového chatbota chceme lidem poskytnout konkrétní odpovědi týkající se nejen koronaviru a poskytnout rady a tipy, jak v tomto období co nejlépe pečovat o své zdraví. To je pro nás důležité, protože na prevenci opravdu záleží! Prevence je součástí naší DNA,“ doplňuje Robert Gauci.

Využijte Telemedicínu i chatbota

Všichni bez rozdílu, tedy nejen klienti AXA, mohou nově využívat možnosti konzultací zdravotního stavu po telefonu přímo s lékařem. „Asistenční služba Telemedicína je bezplatně dostupná všem, ať jsou nebo nejsou našimi klienty. Chceme tak v době vyhlášených omezení pomoci lidem, které trápí zdravotní obtíže. Stejně tak chceme svým dílem ulehčit českému zdravotnictví, které směřuje veškeré své kapacity do boje s koronavirem, za což jim patří náš velký dík. Pro přístup k Telemedicíně si stačí zdarma nainstalovat aplikaci AXA Health Keeper a zaregistrovat se,“ vysvětluje Frederic Boulanger, Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA pro Českou a Slovenskou republiku.

„Nově jsme spustili také informačního chatbota. Ten běží na platformě Facebook Messenger. Všichni její uživatele se pomocí pár kliknutí mohou dozvědět odpovědi na nejčastější otázky spojené s koronavirem a rady a tipy, jak se co nejlépe starat o své zdraví. Našim klientům je určena vyhrazená sekce na internetových stránkách AXA, kde naleznou odpovědi také ve formě videí,“ uzavírá Frederic Boulanger. Klienti AXA navíc v konverzačním rozhraní naleznou důležité informace spojené s jejich smlouvami či pojistným krytím. Ke komunikaci s chatbotem stačí kliknout na facebookové stránce https://www.facebook.com/AXACeskarepublika na tlačítko „poslat zprávu“ nebo v aplikaci Messenger napsat do vyhledávače AXA Česká republika.

Vyřiďte to online

Pojistnou událost včetně jejího nahlášení i zasílání potřebných dokumentů klienti AXA vyřeší i online. Urychlí tím zpracování pojistné události a získají přehled o jeho průběhu jejího šetření. Pro hlášení se stačí přihlásit na https://www.axa.cz/skody-a-pojistne-udalosti/ a dokumenty lze zasílat přes aplikaci E-podatelna na https://online.axa.cz/epodatelna.

V případě potvrzení diagnózy onemocnění COVID-19 poskytne AXA svým klientům zrychlené pojistné plnění. Pojistná událost v případě pracovní neschopnosti či hospitalizace je poté posouzena na základě neschopenky, na které bude potvrzena daná diagnóza. Lékařskou zprávu je možné v tomto případě doložit až zpětně.

Otázky a odpovědi na jednom místě

Klientům AXA je k dispozici speciální sekce na www.axa.cz, kde naleznou videa a odpovědi na otázky týkající se pojištění, investování a penzí v souvislosti se situací vyvolanou pandemií koronaviru.

V případě potřeby mohou klienti AXA kontaktovat svého finančního poradce emailem nebo telefonicky, respektive AXA linku na čísle +420 292 292 292 nebo na emailu info@axa.cz.