1. Můžete v krátkosti představit společnost Astra Trans a co nového se u Vás v posledním období odehrálo?

PH: Společnost Astra Trans s.r.o. působí na dopravním trhu již od roku 1992 a vždy byla orientovaná pouze na zajišťování přeprav v automobilovém průmyslu. V roce 2019 došlo ke změně majitele a s tím byla spojena zásadní obměna personálu celé společnosti. Do Astra Transu přišlo mnoho nových kolegů, kteří společně s managementem společnosti začali celkovou „obrodu“ této, v libereckém kraji, významné společnosti. Dnes si dovolím říct, že za více než rok a půl se podařilo udělat velký kus práce a nabrat směr, který jsme si společně na začátku vytýčili. Astra Trans je dnes stabilní společnost, která již není známá jen v automotive, ale úspěšně působí například i „na poli“ FMCG a retail. Vytvořili jsme nově logistický areál v Jablonci nad Nisou a na pražském letišti otevřeli oddělení leteckých a kontejnerových přeprav, které je další významnou částí naší společnosti.

2. Jak Vás ovlivnila turbulentní situace kolem Covidu-19?

LM: Samozřejmě nás každé nové nařízení, čí omezení velmi limituje. Nespočívá pouze v uzavření továren automobilek a poklesu objemu přeprav v tomto odvětví, ale např. díky uzavření restaurací a barů došlo ke zrušení četných přeprav piva k zákazníkům, a naopak došlo k nárůstu přeprav na diskontní prodejny. Také došlo k navýšení objemu přeprav v segmentu e-commerce, které realizuje naše pražská pobočka. Se všemi těmito výkyvy se samozřejmě v rámci smluvních vztahů musíme vypořádat.

Krom těchto přímých dopadů nás dohánějí i ty nepřímé. Lékaři nechtějí vykonávat vstupní nebo výstupní lékařské prohlídky, proto je proces příjmu nových zaměstnanců zdlouhavější.
Se zákazníky pak omezujeme v rámci prevence osobní schůzky a všichni si teď více než kdy dříve uvědomujeme, že osobní kontakt je důležitější, než se mohlo zdát. 

3. Jak tedy řešíte těžké časy v automobilovém průmyslu?

PH: Prožíváme velmi nestabilní a těžký čas, který dopadá na většinu dopravců. Pro nás to jednoznačně znamená to, že musíme hledat nové obchodní příležitosti mimo automobilový průmysl. Snahou je samozřejmě rozmělnit riziko dalšího propadu či zásadního výkyvu v této oblasti jiným segmentem, který dává možnost pravidelné realizace přeprav i v době odstávek či uzavření výrobních závodů automobilek a všech jejich dodavatelů.

Naštěstí jsou tu noví zákazníci, kteří posilují naši stabilitu a zároveň i víru, že jsme schopni přežít případný další propad výroby v automobilovém průmyslu napříč celou Evropou.

4. Jaká ve Vaší firmě vládne pracovní atmosféra?

PH: Osobně si myslím, že celková pracovní atmosféra uvnitř společnosti je výborná.
Bez ohledu na pracovní pozici cítím, že všichni naši zaměstnanci táhnou za jeden provaz a snaží se odvádět každý den svém maximum. Všichni naši kolegové jsou velmi loajální a do své každodenní rutiny dávají i něco navíc. Každý svým určitým dílem přispěl k tomu, že se nám podařilo úspěšně překonat první covidovou krizi. Z mého pohledu tato těžká doba ještě utužila celý pracovní kolektiv a utvrdila nás v tom, že u nás nepracují pouze lidé profesně zdatní, ale také lidé, kteří mají ten správný charakter a mentalitu vítězů, kteří jsou společně schopni překonat i nejtěžší překážky. 

LM: Určitě souhlasím s Petrem. V Astře dnes pracují lidé, kteří zde skutečně pracovat chtějí.
Pevně věřím tomu, že zaměstnanci, kteří s námi pokračují dál i po změně vedení, jsou spokojenější a nelitují toho, že nic není jako dříve. Osobně jsem velice rád, že to v kancelářích žije, slyšíte kolegy, jak mezi sebou diskutují, občas zavtipkují, umí si vzájemně pomoci, podpořit se a vždy odvedou poctivou práci. A když máme „padla“, sejdeme se občas společně u grilu nebo večer zajdeme „na jedno“. 

5. Kam nyní společnost směřuje? Jaké jsou Vaše cíle a vize?

PH: Určité cíle a vize samozřejmě máme, bohužel naše představy a plány jsou ovlivněny situací kolem COVID-19. Já jsem ale optimista, a tak věřím, že společně s naším ASTRA týmem vše zvládneme a postupně budeme naše cíle naplňovat. Naše představa je taková, že bychom v dlouhodobém horizontu chtěli mít z Astra Transu dopravně logistickou společnost, která bude mít své pobočky nejen v Čechách, ale i na Slovensku. Pro naši společnost byl, a do budoucna stále bude, automotive zásadním odvětvím činnosti, ale jak jsem již zmínil, rádi bychom rozšířili naše portfolio zákazníků o další segmenty a produkty. 

6. Co byste doporučil každému, kdo se zajímá o práci v této firmě? 

PH: Tuto práci doporučuji lidem, kteří v sobě najdou loajálnost, určitou flexibilitu a kteří snesou tlak na svou osobu. Jsou schopni jak samostatné práce, tak i týmové součinnosti.
Důležitý je také smysl pro humor a v neposlední řadě alespoň minimální praxe v dopravě nebo logistice. Moc rádi mezi sebou přivítáme každého, koho tato práce bude především naplňovat a bude se do zaměstnání těšit. 

LM: Ať to zkusí.

www.astratrans.cz