Obtěžuje vás zápach z lagun? Přijďte se podívat, jak je likvidujeme.

KDY: Ve středu 19. září od 15 do 17 hodin
KDE: V areálu Laguny Ostramo v Ostravě – Mariánských horách (sraz u vrátnice) 

Společnost AVE CZ v současnosti pracuje na odstranění celkem 91 562 tun tzv. nadbilančních kalů, které jsou pozůstatkem po chemičce Ostramo a zpracování ropy. Tato ekologická zátěž ohrožuje Ostravu již desítky let.

Společnost pracuje podle složitých technologických postupů. Surové kaly musí stabilizovat a následně mechanicky upravit, aby byly vhodné pro energetické využití, které je šetrné k životnímu prostředí. Kaly se proto musí zavápňovat, což bohužel vytváří nepříjemný zápach v okolí areálu. „Uvědomujeme si, že zápach je někdy opravdu silný a nepříjemný. Snažíme se ho co nejvíc eliminovat, ale bohužel to není v plné míře možné. Zavápňování je však nejlepší způsob, jak zbavit Ostravu kalů jednou provždy. A navíc co nejrychleji. Děláme vše proto, abychom to stihli do konce roku,“ říká vedoucí provozu Martin Chyba.

Práce na lokalitě podléhají celé řadě bezpečnostních opatření, které mají zajistit co nejmenší dopad na zdraví lidí žijících v okolí. Jeho součástí je i monitorovací systém, který sleduje výskyt škodlivých látek v ovzduší a při překročení stanovených limitů informuje zaměstnance společnosti, kteří do pár minut práce přerušují.

Obyvatelé Ostravy mají proto možnost navštívit areál Lagun Ostramo a podívat se, jak těžba probíhá. Sraz pro všechny zájemce bude ve středu 19. září od 15 do 17 hodin u vrátnice. Následně budou návštěvnici vyrážet v desetičlenných skupinkách na odborně komentované prohlídky. „Nic neskrýváme, naopak rádi vysvětlíme, co se na lokalitě děje, jak práce probíhají a postupují. Prostor bude také pro dotazy, na které se s kolegy budeme snažit co nejlépe odpovědět,“ zve na den otevřených dveří Martin Chyba.

Co se momentálně v areálu Laguny Ostramo děje?

  • Odstraňujeme celkem 91 562 tun nadbilančních kalů.
  • Pracujeme podle složitých technologických postupů.
  • Přitom striktně dodržujeme všechny předpisy a pravidla.
  • Vše děláme v souladu se životním prostředím.
  • Detailně monitorujeme ovzduší v okolí a veškeré imise. Snažíme se, aby těžba omezovala místní obyvatele co nejméně.

Chceme zbavit Ostravu kalů jednou provždy!