Název společnosti pochází z latiny, přesně z latinského slovníku pana Ing. Jana Štěpničky st., jednoho ze zakladatelů, který si byl vědom toho, že úspěšná firma má začínat na písmeno „A“ a má, pro znělost, obsahovat písmeno „R“ … a tak, listováním knihou, vznikl název společnosti ARBOR (latinsky STROM).

Sídlo společnosti ARBOR je lokalizováno v Kutné Hoře, pobočky pak naleznete v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

ARBOR „Curriculum Vitae“logo ArborZdroj: Arbor spol. s r.o.

je za 25 let poměrně pestré – klíčovými milníky společnosti byly např. v r. 1997 výstavba GSM sítě pro Eurotel, v r. 2000 výstavba sítě pro Oskar, následovala například příprava a realizace 2G, 3G a UMTS pro Eurotel, dále uzavření rámcové smlouvy na výstavbu s Vodafone, úspěchy v tenderech TO2, mimo jiné uzavření smlouvy s Huawei, to vše lze tedy jednoduše shrnout jako výstavbu mobilních sítí na klíč pro všechny současné mobilní operátory v ČR. Současně společnost ARBOR v posledních třech letech uskutečnila zcela zásadní změny jako:

 

2015      osamostatnění společnosti

2016    rebranding, změna korporátního loga a budování vlastní identity

2017    oslava 25 let existence společnosti a stěhování sídla firmy v rámci Kutné Hory

 

Klienti ARBORu se etablují z řad mobilních i fixních telekomunikačních a datových operátorů, předních výrobců telekomunikačních technologií a systémových integrátorů. Mezi významné klienty společnosti patří v České republice CETIN, O2 (Telefónica Czech Republic), Vodafone Czech Republic, Huawei a další. Na Slovensku pak BENESTRA, SWAN, Slovanet a O2 Slovakia. Taktéž spolupracujeme s firmami T-Mobile Czech Republic, Planet A, CE Colo, internetoví provideři a mnoha dalších.

Portfolio služeb a hlavních činností zahrnují – akviziční a inženýrskou činnost, projekční činnost, technologické swapy, rekonfigurace stávajících a výstavbu nových lokalit a MW spojů, výstavbu LTE, rušení lokalit a site rental.

Za dobu své existence se společnost vypracovala z lokální firmy v jednoho z předních hráčů na poli fixních a mobilních telekomunikačních sítí působící ve všech regionech České republiky, na Slovensku a dále rozšířila svůj zájem i do Evropské unie.

ARBOR dosáhl úspěchů hlavně díky důrazu na kvalitu služeb s vysokou přidanou hodnotou a inovativnímu přístupu. Společnost se během svého působení zapojila do několika výběrových řízení a byla úspěšná, jako např.  ve výběrovém řízení pro společnost – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (CETIN) na demolice tzv. „sitů“ neboli de-instalace základnových stanic telekomunikačních sítí. V rámci odstranění celé stavby jde ze strany ARBORu o poskytnutí komplexních služeb, týkajících se demontáže jak technického zařízení, tak ocelových a nosných konstrukcí, dále přípojek elektrické energie a následných stavebních prvků.

Společnosti se během svého působení podařilo získat vysokou úroveň certifikace (ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a ISO/IEC 27001 jak po stránce procesní efektivity, tak po stránce produktové a technologické. Projekty jsou realizovány na klíč až po hotový celek připravený k používání.

Do blízké budoucnosti chce ARBOR nadále potvrzovat svou pozici na trhu, vyhledávat nové aktivity a projekty, dále se plánuje soustředit na FLM (First Line Maintenance), optiku, průnikové činnosti mimo telekomunikační trh, aktivní vyhledávání nových zaměstnanců a partnerů, zvyšování kvalifikace, vzdělávání svých zaměstnanců a neustálé zvyšování efektivity vnitřních procesů.

Zdroj: Arbor spol. s r.o. 

ARBOR se úspěšně osamostatnil

Dne 31. března 2016 společnost ARBOR oznámila kompletní rebranding, změnu korporátního loga a budování vlastní identity. Vedení společnosti zůstalo beze změn a společnost zůstala předním dodavatelem řešení a služeb pro mobilní i fixní telekomunikační a datové operátory. Svým klientům nadále ARBOR nabízí dodávky produktů a služeb na klíč (full turn-key projects). Poskytuje komplexní servis od projektového managementu, studií realizovatelnosti přes projektovou a inženýrskou činnost, výrobu, výstavbu, montáž a servis až po údržbu a revizní činnost.

 

ARBOR oslavil 25. výročí svého života
od „narození“ dne 27.01.1992 v Kutné Hoře  

 

logo Arbor 25Zdroj: Arbor spol. s r.o.Společenská událost se konala za letního odpoledne a večera dne 8. června 2017 v exkluzivních prostorách uprostřed zahrad Galerie Středočeského kraje (GASK), štábního domku a jejího okolí.

Oslava byla koncipována jako slavnostní setkání kolegů, přátel, obchodních partnerů a dalších hostů v příjemné atmosféře spolu-vytvořené už jen geniem loci. To vše za doprovodu skvělého občerstvení a obsluhy.

Společnost ARBOR plánuje dostát své vize a dle obdržených přání, v souvislosti s konanou oslavou, působit tak na trhu telekomunikací, a nejen v tomto oboru, minimálně dalších 25 let. A již nyní se těší na setkání při oslavách 30 let.

 

ARBOR a jeho společenská zodpovědnost

Společenská zodpovědnost společnosti se vyznačuje podporou jednotlivých kulturních a sociálních oblastí (jako např. spolupráce na projektu Sociální automobil KH, podpora Oblastní charity KH a podpora Dětského centra v Kolíně). V současné době ARBOR podpořil sportovní hokejový klub SK Sršni v Kutné Hoře, jehož hlavní prioritou je výchova dětí a mládeže a zaměření se na aktivity všeobecně podporujícími začlenění dětí do kolektivu formou sportu. Více podnětných informací o sportovním klubu SK Sršni KH naleznete na www.sksrsni.cz

ARBOR a vzájemná spolupráce

Připojení se k ARBORU znamená stát se součástí úzce specializovaného týmu lidí, který se trvale snaží poskytovat klientům servis na nejvyšší možné úrovni.

Spolupráce se společností ARBOR je úspěšná a obohacující vzájemným způsobem.

„POSTARÁME SE O VÁS“

 

ARBOR a ARBOR cooling

Společně s rozvojem řešení a služeb v oblasti telekomunikací, kdy se ARBOR podílí na projektech regionálního i celostátního charakteru (např. rozšíření LTE sítí v České republice a ve střední Evropě, vybudování logistických i datových center a expanzi wi-fi sítí do prostorů veřejné dopravy, obcí a měst) rozšiřuje ARBOR své služby také do nových technologických oblastí, jakými jsou např. chlazení.

 

logo Abrnor coolingZdroj: Arbor spol. s r.o.

ARBOR cooling 17.12.2015

Společnost ARBOR cooling se specializuje na veškeré průmyslové a komerční chlazení. Realizuje kompletní portfolio služeb od menších po rozsáhlé projekty vyhotovené tzv. na klíč. Dbá na preciznost práce, kterou garantuje díky svým zaměstnancům s dlouholetými zkušenostmi. Společnost klade důraz na poskytování komplexních služeb s vysokou přidanou hodnotou a pro své projekty používá kvalitní výrobky renomovaných výrobců, které reflektují aktuální technologické trendy a vývoj v oblasti chlazení.

Vizí společnosti je potvrzení a posílení pozice na trhu, vyhledávání nových projektů a budování širšího týmu zkušených odborníků jak pro servisní, tak pro obchodní oddělení.

V současné době společnost ARBOR a ARBOR cooling poskytují aktualizovaný a ucelený tzv. balíček zaměstnaneckých výhod zahrnující benefity pracovního volna a životní benefity, dále benefity na pracovišti a v pracovním kolektivu, benefity k důchodu, zdravotní benefity, finanční benefity a neposlední řadě technické a technologické vybavení zaměstnanců.

V současné době k zaměstnaneckému poměru poskytují:

občerstvení na pracovišti

placené společenské a sportovní akce

dárky pro zaměstnance (a jejich děti)

firemní mobilní telefon a notebook i pro soukromé účely

studijní volno

příspěvek na stravování formou elektronické karty SODEXO Multi Pass Card

1 týden placené dovolená nad rámec zákoníku práce

služební vůz i pro soukromé účely

Home Office

pojištění odpovědnosti zaměstnance

 

Těšíme se na možnost spolupráce s Vámi a věříme, že může být úspěšná a obohacující vzájemným způsobem.

„NAŠE CHLAZENÍ JE COOL“

 

Ve společnostech ARBOR a ARBOR cooling je možné nabídnou pracovní pozice:

INSTALAČNÍ A SERVISNÍ PRACOVNÍK TELCO

SERVISNÍ TECHNIK – CHLAZENÍ

MONTÉR ELEKTRO A SLABOPROUD

MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK